Hepojoentien turvattomuus huolettaa

0
Kuvakaappaus Niina Alhon kuvaamasta Facebook-videosta. Siinä kevyen liikenteen turvattomuus tulee selvästi esiin.

Kaarinalaiset Niina Alho, Maria Nurmi ja Sofia Virta ovat panneet alulle adressin, jonka allekirjoittajat vaativat parannuksia Piikkiössä sijaitsevan Hepojoentien turvallisuuteen. Erityisesti pienten lasten koulumatka pitäisi saada turvalliseksi.

Adressissa korostetaan, että Ohikulkutien pohjoispuolella Hepojoentien kevyen liikenteen väylä jatkuu vain Mäenpäätien risteykseen saakka. Risteyksestä eteenpäin Hepojoentieltä puuttuu piennar, tie on kapea, eikä siinä ole tiemaalauksia. Valottomalla ja heikkokuntoisella tiellä on 80 km/h nopeusrajoitus.

Adressissa vaaditaan, että Ely-keskus ja Kaarinan kaupunki ryhtyvät toimenpiteisiin kevyen liikenteen turvallisuuden parantamiseksi. Toimenpiteitä voisivat esimerkiksi olla kevyen liikenteen väylä, pientareen laajentaminen, valaistus tai ainakin nopeusrajoituksien laskeminen.

Valtuustoaloite ei parantanut tilannetta

Kaarinan kaupunginvaltuustossa istuva Niina Alho kertoo, että SDP teki vuonna 2017 asiaa koskevan valtuustoaloitteen. Siinä valtuustoryhmä esitti, että kaupunki selvittää yhdessä Ely-keskuksen kanssa liikenneturvallisuuden parantamista Hepojoentiellä.

Ely-keskus totesi kaupungille, että investointien toteuttamismahdollisuuksia pohdittaessa liikenneturvallisuusvaikutukset ovat merkittävin yksittäinen tekijä, minkä pohjalta toteutettavia investointeja valitaan. Kalliimpia investointeja kuten valaistusta tai kevyen liikenteen väylää ei voida kuitenkaan toteuttaa, ellei kunta osallistu rahoitukseen. Ely-keskuksen kannanoton jälkeen asia ei ole edennyt mitenkään.

– Ihmettelen, ettei Ely-keskus nähnyt minkäänlaista tarvetta tien turvallisuuden parantamiseen. Nopeusrajoitusta alentavat liikennemerkit eivät ainakaan olisi maksaneet paljon, Alho harmittelee.

Video kertoo karuista olosuhteista

Adressin laatijat ovat julkaisseet myös Facebook-videon, jossa kuvaillaan Hepojoentien tilannetta. Videosta voi nähdä, miten huonoissa olosuhteissa muun muassa polkupyöräilijät joutuvat ajamaan. Videolla kritisoidaan myös sitä, ettei tien turvallisuutta ole edes tutkittu.

Adressit.com-sivustolla oleva Hepojoen turvallisuuden parantaminen -adressi on saanut jo yli 200 allekirjoitusta. Sen lisäksi adressiin on tullut yli 100 käsin kirjoitettua allekirjoitusta.

Nimien keruu jatkuu joulukuun 15. päivään saakka, jonka jälkeen adressi luovutetaan Ely-keskukselle, Kaarinan kaupungille ja liikenne- ja viestintäministeriölle.

Katso adressinlaatijoiden tekemä video