Lastensuojelutarpeet ovat lisääntyneet Paimiossa voimakkaasti

0

Paimion sosiaalitoimessa lapsiperheiden palveluiden kustannukset olivat jo syyskuun lopussa kasvaneet 70 prosenttia viime vuodesta. Kustannusten taustalla on lastensuojelun avohuollon tukitoimia sekä avohuollon sijoituksia ja kiireellisiä sijoituksia. Asiakasmäärien lisääntyminen näkyy monella saralla.

Kustannukset sisältävät sekä sosiaalihuoltolain että lastensuojelulain mukaisia palveluja. Sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Sirkku Pöyhösen mukaan avohuollon palvelujen puolella toimenpiteissä on mm. tukiperheiden, tukihenkilöiden tekemä työ ja perhetyö, sekä perhekuntoutustoimet sekä kotiin tehtävinä ja laitosmuotoisina palveluina. Kulut ovat olleet pääosin sellaisia, että niille ei oikeastaan sosiaalityön ennaltaehkäisevin toimin voi mitään. Osa kustannusten kasvusta johtuu myös siitä, että sosiaalityön henkilöstövajetta on paikattu ostopalveluin.

Palvelujen tarpeen kasvu on kohdistunut Pöyhösen mukaan kaikenikäisiin lapsiin ja perhetaustoja löytyy kaikista yhteiskuntaluokista ja perhetilanteista. Ylipäätään näkyy, että lapsilla on yhä enemmän pahoinvointia ja oireilua.

– Lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut. Jo lokakuun alkuun mennessä lastensuojeluilmoituksia oli tehty enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä. Tämän vuoden aikana alkaneiden lastensuojelun avohuollon asiakkuuksien määrä on kasvanut yli viidenneksen edellisestä vuodesta. Avohuollon asiakkaana olevien lasten määrä on kasvanut yli 30 % edellisestä vuodesta.

Paimio kuuluu Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymään ja sijaishuoltoyksikkö Tammeen ja käyttää ensisijaisesti näiden palveluita. Huostaanottotilanteissa käytetään siis sekä laitoshoitoa että sijaisperheitä.

– Positiivista on, että pitkäaikaisesti sijoitetuista eli huostaanotetuista lapsista 85 % on perhehoidossa.

Sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Sirkku Pöyhösen mukaan lastensuojelun tarpeiden kasvussa ei ole näkyvissä taustalla mitään yksiselitteistä syytä.

– Yleisesti voidaan todeta, että lastensuojelun asiakasmäärien kasvun taustalla on useita eri syitä, kuten lasten kasvuolosuhteet, psyykkinen huonovointisuus tai ylipäätään eri ikäluokkiin kuuluvien lasten tai vanhempien päihteiden käyttöä. Kasvanut ikäluokka uusissa asiakkaissa ovat alakouluikäiset.

Pöyhönen sanoo, että tällä hetkellä lastensuojelutyötä tekee Paimion sosiaalitoimessa kolme sosiaalityöntekijää, kaksi sosiaaliohjaaja, kolme perheohjaajaa sekä johtava sosiaalityöntekijä. Resursseja on lisätty asiakasmäärien kasvun myötä ja samalla pyritään miettimään ennaltaehkäisevän työn tehostamista ja nuorten hyvinvointisuunnitelman konkretisointia.

– Meillä on kaksi sosiaalityöntekijän virkaa auki ja mikäli saamme rekrytoitua näihin osaajat, resurssit ovat riittävät ja saamme myös lastensuojelun kustannuksia hillittyä. Paimioon on tänä vuonna jo lisätty sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan virat. Lisäksi on tehty paljon tehtävien uudelleen järjestelyitä, joilla on pyritty tukemaan nimenomaan lastensuojelutyötä. Kehitämme työtä uusimman lastensuojelun laatusuosituksen mukaisesti ja teemme myös maakunnallista yhteistyötä.