Paikalliset yritykset tukemassa koulutushanketta

0

Turun ammattikorkeakoulu hakee opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa parhaillaan käynnissä olevissa neuvotteluissa uutta koulutusvastuuta sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörikoulutuksen käynnistämiseksi. Taustalla on vaikeus kouluttaa sähkösuunnitteluun kykeneviä sekä kelpoisuus- ja pätevyysvaatimukset täyttäviä osaajia, joita ei saada nykyisistä insinöörikoulutuksista Varsinais-Suomessa.

Talousalueen kasvu ja kehitys näkyy erityisosaajien työvoimapulana. Diplomi-insinöörien koulutustarpeen ohella alueella on kriittisen suuri vajaus pätevistä sähkö- ja automaatiotekniikan insinööreistä. Turun ammatti-instituutti kouluttaa sähkö- ja automaatioasentajia, jotka usein joutuvat muuttamaan muille paikkakunnille jatko-opintojen pariin.

Sähkökäytöt ja automaatio lisääntyvät koko ajan rakennuksissa, ajoneuvoissa sekä hajautetussa energian tuotannossa. Näin olleen alan osaamisen tarve kasvaa tulevaisuudessa.

Tukijoita vahvasti lähialueilta

Alueen teollisuus ja elinkeinoelämä tukevat voimakkaasti sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksen käynnistämistä. Teknologiateollisuuden koulutus- ja osaamisenlinjaukset nostavat automaation yhdeksi tärkeimmistä ICT-alan tarpeista.

Puoltavia lausuntoja koulutusvastuun hakemiselle on tullut runsaasti Paimion, Sauvon ja Kaarinan alueelta. Sen ovat antaneet paimiolainen Stera Group Oy, sauvolainen Huuhka Oy, sekä kaarinalaiset Piikkio Works Oy, Teleste Oyj, Elomatic Oy sekä Trafotek Oy.

Muita allekirjoittajia ovat Meyer Turku Oy, Etteplan Oyj, MacGregor Finland Oy, Turun Kauppakamari sekä Sandvik Mining and Construction.

Lausunnot luovutettiin Turun ammattikorkeakoululla maanantaina. Tilaisuudessa olivat paikalla kansanedustajat Ilkka Kanerva, Saara-Sofia Siren, Eeva-Johanna Eloranta ja Vilhelm Junnila, Turun ammattikorkeakoulun rehtori Vesa Taatila, Turun ammatti-instituutin palvelualuejohtaja Hannu Immonen ja keräystyötä koordinoinut Turun ammatti-instituutin lehtori Miska Kanervo sekä puoltolausunnon allekirjoittaneitten yritysten edustajia.