Talvihoidossa uudet toimintamallit

0
Sauvontietä ei enää hiekoiteta vaan ainoastaan suolataan.

Alkanut talvi on ensimmäinen kokonainen talvi uusilla talvihoidon toimintamalleilla. Talvihoidon toimintalinjat ja hoitourakoiden sopimusmalli uusittiin viime vuonna. Lisäksi korotettiin teiden talvihoitoluokituksia ja kiristettiin laatuvaatimuksia.

Pääteiden talvihoitoluokkien korotukset otettiin käyttöön kuluvan vuoden alussa, joten tänä talvena korotukset ovat voimassa koko talvikauden. Uudet urakkasopimusmallit ja laatuvaatimusten tiukennukset tulevat voimaan koko tieverkolla sitä mukaa kun urakoita kilpailutetaan uudelleen. Tänä syksynä on kilpailutettu uudelleen Varsinais-Suomen alueella Raision ja Salon hoitourakat.

Pääteillä talvihoitoluokkia on yhdistetty ja vähennetty. Tiet sijoittuvat myös aiempaa pienemmällä liikennemäärällä korkeampaan talvihoitoluokkaan.

Sauvontien hoitoluokkaa nostettiin


Peimarin seudulla talvihoidon tason noston pitäisi alkaa näkymään Sauvontiellä. Aikaisemmin se kuului hoitoluokkaan, jossa suolausta tehtiin syksyn ja kevään epävakailla säillä, ja keskitalven lumisilla keleillä tietä hiekoitettiin. Nyt Sauvontie on hoitoluokassa, jossa tietä ei hiekoiteta vaan ainoastaan suolataan.

Samalla tulee kuitenkin huomata, että Sauvon-Kemiöntiellä on kaksi lyhyttä tieosuutta, joita ei käytännössä suolata ollenkaan. Tästä ilmoitetaan ”Suolausta vähennetty” -liikennemerkeillä. Toinen on Nummenpään tienoilla, toinen Järvenkylän tiehaaran tuntumassa.

Näillä osuuksilla liukkautta torjutaan vaihtoehtoisilla menetelmillä, esimerkiksi kaliumformiaatilla, joka on luontoystävällisempää kuin tavallinen tiesuola, mutta jonka lumensulatuskyky ei ole samanlainen kuin tiesuolalla.

Talvihoidolla ei tehdä kesäkeliä


Laatuvaatimusten kiristykset tulevat voimaan myös vähäliikenteisillä teillä. Tavoitteen mukaan niiden talvihoidon toimenpideajat lyhenevät, mutta tienkäyttäjien kannalta toimenpideajat saattavat olla edelleen pitkiä. Jos lumimyräkkä alkaa aamuyön tunteina, kaikkia teitä ei ehditä aurata ennen aamuliikennettä.

Sääolosuhteet ovat muuttuneet viime vuosikymmeninä, ja muutos näkyy selvimmin rannikkoseudulla. Lumitalvi alkaa myöhemmin ja loppuu aiemmin kuin ennen.

Teiden talvihoidon kannalta hankalia ovat esimerkiksi sateet, jotka huuhtovat suolan tai hiekan tieltä, ja vesi jäätyy tien pintaan. Kaikkein pahin tilanne on, kun lumisade muuttuu kesken kaiken vesisateeksi, ja vesi muuttaa lumen sohjoksi, joka jäätyy tien pintaan.

Varsinais-Suomen Ely muistuttaakin tienkäyttäjien omasta vastuusta ja oikeasta ajonopeudesta. Talvihoidolla ei pyritä saamaan aikaan kesäkelejä, ja on ihan normaalia, että liukkautta saattaa esiintyä ajoittain.