Alvar Aallon tien kiertoliittymä nousemassa MAL-listalle

0

Valtion joululahjarahoilla on luvassa kiertoliittymä Sauvon-Kemiön tien ja 110-tien risteykseen, mutta nyt näyttää sitä, että Paimioon saattaisi pikaisella aikataululla toteutua toinenkin kiertoliittymä Kaaritien ja Alvar Aallon tien risteykseen.

Turun kaupunkiseudun MAL-sopimusluonnokseen vuosille 2020-2023 kaupunginhallitus kirjasi aiemmin syksyllä Paimion toiveena MAL-rahoitushankkeeksi Paimiontien Tammisiltaan ulottuvan pyörätien. Syksyn kuluessa Ely-keskukselta on tullut tieto, jonka mukaan tuolle kevytväylälle haetaankin vastaavaa rahoitusta vuosille 2020-21 Väylävirastolta erikseen ja sen osalta ratkaisua odotellaan tulevan kevään kuluessa. Niinpä Paimion kannatti nostaa MAL-listalle toinen ehdokaskohde, ja kaupunginhallitus päätti vuoden viimeisessä kokouksessaan esittää MAL-hankkeeksi Alvar Aallontien kiertoliittymää.

Kyseisen kiertoliittymän suunnitelmat ovat valmiina ja hyväksyttyjä, ja kustannusarvioltaan 550 000 euron hanke sisältyy myös kaupungin tämän hetken investointisuunnitelmaan lähivuosille. Tämäkin hanke täyttää myös MAL-hankkeissa tuikitärkeän kriteerin liikenneturvallisuuden parantamisesta.

Tammisillan pyörätien tiesuunnitelma on vasta etenemässä hyväksymiskäsittelyyn, joten sen toteuttaminen näillä näkymin ei voi käynnistyä alkavana vuonna 2020. Käytännössä siis Paimiontien kevytväylä olisi toteutettavana vuonna 2021. Alvar Aallontien kiertoliittymä sen sijaan voisi ainakin teoriassa käynnistyä vajaan vuoden sisällä.

Paimiontien jalankulku- ja pyöräilytie Tammisiltaan on tulossa nähtäville alkuvuodesta. Sen kustannusarvio on 900 000 euroa. Suunnitelma etenee Väyläviraston kautta Traficomin hyväksyttäväksi alkuvuodesta, ja tähän hankkeeseen on varattu määrärahaa vuodelle 2021 kaupungin investointisuunnitelmaan.

MAL- perustuu Turun seudun 13 kunnan ja valtion yhteiseen tahtotilaan seudun kehittämisestä.

MAL -hankelistoilla määritellään keskeisimmät, vaikuttavimmat ja kuntien keskinäistä ja kuntien ja valtion yhteistyötä edellyttävät maankäyttöä, asumista ja liikennejärjestelmän kehittämistä koskevat toimenpiteet.

Paimio on jo aiemmin korostanut – kuten monet kerrat ennenkin myös lähijunaliikenteen tärkeyttä ja sitä, että laaditaan alueellisen junaliikenteen edellyttämät asemapaikkojen kehittämissuunnitelmat. Lähijunaliikenteen aikaansaaminen välille Turku-Salo on jo pitkään ollut Paimion kaupungin tavoitteena ja siitä muistutettiin Elyn lausunnossa nytkin, että olisi tärkeää saada konkreettinen toimenpidekirjaus siitä, että lähijunaliikenne seudulla pyritään aloittamaan.

MAL- hanke

Valtion ja kuntien yhdessä toteuttamia pieniä kustannustehokkaita hankkeita, jotka edistävät maankäytön, asumisen ja liikenteen sovittamista seudullisesti toimivaksi.

MAL-rahoitus kohdistetaan toimenpiteisiin, jotka parantavat erityisesti joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä sekä liikenneturvallisuutta.

Jos ja kun tuolle hankelistalle nousee, kulut laitetaan puoliksi kunnan ja valtion kesken. Pääsääntöisesti hankkeilla pyritään edistämään kestäviä ja turvallisuutta lisääviä kulkutapoja.