Kiertoliittymän suunnittelu 110-tien ja Sauvontien risteykseen alkamassa

0
Juuri näin päin kulkee liikenne valtaosin tällä risteysalueella, johtuen mitä ilmeisimmin moottoritien läheisestä liittymästä. 110-tiellä liikennevirrat ovat selvästi pienemmät.

Valtiovarainvaliokunta päätti viime vuonna ”joululahjarahasta”, jolla toteutetaan tienpidon uusia hankkeita. Paimiossa 110-tien ja 181-tien risteykseen tuleva kiertoliittymä sai 500 000 euron rahoituksen.

– Suunnitteluprosessi on vasta käynnistymässä, koska rahoitus tuli hieman yllättäen, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen suunnittelupäällikkö Antti Kärki kertoo.

– Kun tiesuunnitelma on valmis, se menee Väyläviraston tarkastettavaksi ja lopuksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin hyväksyttäväksi, Kärki kuvailee hankkeen etenemistä.

– Lausuntokierroksineen prosessi vie sen verran aikaa, että kiertoliittymän rakentaminen voi alkaa aikaisintaan vuoden 2021 keväällä. Silloin liittymä olisi valmis kesän lopulla.

Kärki kertoo, että suunnitteluvaiheessa kuullaan myös tien käyttäjiä ja muita asianosaisia. Sitä varten järjestetään ainakin yksi yleisötilaisuus, josta kuulutetaan erikseen.

Entisen ykköstien liikenne hiljentynyt

Tiesuunnitelmahankkeen projektipäällikkö Aku Reini toteaa, että vuosien mittaan teiden liikennemäärät ovat muuttuneet siten, että maantiestä 181 on tullut vilkkaampi kuin entisestä ykköstiestä.

Vuoden 2018 lukujen mukaan 181-tien Paimion puoleisella tieosuudella kulkee vuorokaudessa noin 4 000 ajoneuvoa ja Sauvoon johtavalla osuudella noin 5 300. 110-tien Salon puoleisella osuudella liikennemäärä on noin 2 400 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Kaarinan suunnassa noin 3 500.

Reini kertoo, että liittymässä ei ole sattunut vuoden 2009 jälkeen yhtäkään kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Vuosina 2014–2018 poliisin tietoon tuli 13 liikenneonnettomuutta, joista vain kaksi johti loukkaantumiseen.

Risteyksen nykytilanne on siinä mielessä erikoinen, että 110-tietä eli entistä ykköstietä käyttävillä ajoneuvoilla on edelleen etuajo-oikeus, vaikka sen liikennemäärät ovat nykyään pienemmät kuin Paimion ja Sauvon välisellä 181-tiellä.

Hyvin tilaa rakentamiselle

Kärjen mukaan liittymässä on hyvin tilaa kiertoliittymän rakentamiselle, koska liittymäalueella 110-tie on leveä monine kääntymiskaistoineen.

– Todennäköisesti joudumme lunastamaan yksityisten maita erittäin vähän. Ratkaistavaksi tulee etenkin se, mihin bussipysäkit sijoitetaan ja miten pysäkeille saadaan suojatieylitykset. Myös valaistus joudutaan uusimaan liittymäalueella.