Mikä muuttui, miten nyt saa laittaa mainoksia teiden varsille?

0
.

Marraskuussa voimaan tullut tienvarsimainonnan uusi määräys vapautti mainosten sijoittamista, ja samalla muutoksen toivotaan parantavan jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta.

Ilmoitukset eivät jatkossakaan saa aiheuttaa vaaraa tiellä liikkujille, eikä mainos saa olla näkemäeste pienissäkään liittymissä.

Yleishyödylliseen tai yksityishenkilön ilmoitukseen ei tarvita lupaa ELY-keskukselta, mutta tilapäinen ilmoitus pitää poistaa viikon kuluessa juhlien jälkeen. Tämä koskee käytännössä vaikkapa yksityisten juhlatilaisuuksien kuten häiden opastekylttejä.

– Perusohje on, ettei mainosta tai ilmoitusta saa laittaa sellaiseen paikkaan, jossa mainos tai sen vaatima huomio voisi aiheuttaa vaaraa liikenteelle, sanoo tieliikennejohtaja Marko Sillanpää.

Mainoksia ja ilmoituksia ei saa laittaa erityistä tarkkaavaisuutta vaativille tieosuuksille kuten tunneleihin. Mainoksen on oltava vahvatekoinen ja kunnolla kiinnitetty, ettei esimerkiksi kova tuuli pääse sitä vahingoittamaan tai irrottamaan kokonaan.

Mainostauluja saa nyt laittaa lähemmäs eritasoliittymiä kuin aikaisemmin: mainoksen saa laittaa yli 200 metrin etäisyydelle ensimmäisestä suunnistustaulusta ja yli 100 metrin etäisyydelle liikenteenohjauslaitteesta. Aiemmin tämä oli kokonaan kiellettyä.

Sen sijaan vähäliikenteisissäkään liittymissä mainos ei saa aiheuttaa estettä näkyvyydelle.

Mainos tai ilmoitus ei edelleenkään saa muistuttaa liikennemerkkejä tai haitata liikennemerkkien tai tiemerkintöjen havaitsemista. Mainos ei saa olla heijastava tai alle sadan metrin etäisyydellä toisesta mainoksesta.

Kaupallisen mainoksen suurin sallittu koko on 50 neliömetriä. Itsevalaisevan mainoksen saa laittaa ainoastaan tieosuudelle, jossa on myös muuta valaistusta. Se ei siis saa olla ”ainoa” valo yössä.

Tilapäisen ilmoituksen, eli yksityishenkilön tai muun ei-kaupallisen toimijan ilmoituksen, saa laittaa paikoilleen aikaisintaan kuukautta ennen tilaisuutta. Paikka tulee olla vähintään metrin päässä pientareen ulkoreunasta.

Ilmoituksia ei saa laittaa moottori- tai moottoriliikenneteille, liikenteenohjauslaitteeseen, maantien silta- tai muuhun rakenteeseen, meluesteeseen tai maantietä ylittävään siltaan. Ilmoituksen saa kiinnittää valaisinpylvääseen, kunhan valaisinpylvästä ei vahingoiteta.

Maantien tiealueelle sijoitettavan tilapäisen ilmoituksen enimmäiskoko on yksi neliömetri. Tilapäisessä ilmoituksessa saa olla myös opastavia elementtejä, kuten nuolimerkintöjä ja etäisyysmatka määränpäähän.

Tienvarsimainosten ja -ilmoitusten käsittely on keskitetty Pirkanmaan ELY-keskukseen. Ilmoitusvelvollisuus koskee vain yritysten mainontaa. Mainoksen sijoittamisilmoitukseen on liitettävä karttakuva mainoksen sijainnista, sanallinen kuvaus mainoksen ominaisuuksista sekä tiedot maanomistajan suostumuksesta ja mainoksen huoltoreiteistä.