Paimiossa selvitetään metsäpäiväkotitoimintaa

0

Paimiossa selvitetään mahdollista metsäpäiväkotiryhmän perustamista. Taustalla on kokoomuksen, keskustan ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmien aloite, jossa esitettiin voitaisiinko perustaa aluksi metsäpäiväkotiryhmä 4–5-vuotiaille lapsille johonkin jo olemassa olevaan päiväkotiin, ja ryhmän toiminnan onnistuessa toiminta laajennettaisiin kokonaiseksi metsäpäiväkodiksi.
Metsäpäiväkodissa ja metsäryhmissä on ideana olla ulkona luonnossa niin paljon kuin mahdollista. Tukikohtana voi olla esimerkiksi kota, mökki tai laavu. Leikkiympäristönä käytetään pääsääntöisesti luonnonympäristöä ja leikkivälineinä luonnon materiaaleja.
Sekä varhaiskasvatuksen johtoryhmä että koulutuslautakunta ovat käsitelleet aloitetta periaatteellisella tasolla ja pitäneet tarpeellisena, että asian perusteellisempaa selvitystyötä jatketaan. Se tulee viemään aikaa, sillä metsäpäiväkoti olisi Paimiossa täysin uusi toimintamuoto. Selvittely vaatii muun muassa tutustumista vastaavaan toimintaan, tarvekartoitusta sekä sopivan paikan ja henkilöstön saatavuuden kartoitusta. Toiminnan käynnistäminen edellyttää myös Paimion kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman päivittämistä.
Ulkopäiväkotien määrästä Suomessa ei ole aivan tarkkaa tietoa. Lähimmät esimerkit löytyvät Turusta ja Ruskolta. Paimiossakin ajatus on heitetty ilmaan aika ajoin eri foorumeilla.
Toimintamalli on viime vuosikymmeninä yleistynyt niin Pohjoismaissa kuin Euroopassakin. Metsäpäiväkoti ylläpitää lasten luontosuhdetta ja kannustaa liikkumaan. Näyttöä on myös terveydellisestä hyödystä. Lapset, jotka leikkivät metsässä, olivat metsäpäiväkotitutkimuksen mukaan motorisilta ja sosiaalisilta taidoiltaan taitavampia kuin verrokkiryhmä, joka leikki tavallisessa päiväkotipihassa. Metsässä liikkumisesta on huomattu olevan apua myös ylivilkkaille lapsille.