Elävää kulttuuria eli eläköön talkoot!

0

SELKU ry:n toiminnan jatkuttua jo 34 vuotta, voidaan hyvin kysyä, miten? Alussa oli ryhmä nuoria, joilla oli visioita, innostusta ja aikaa. Tämä joukko eri tavoin kompastellen, mutta itseään ja toisiaan kannustaen sai vähitellen aikaan teatterituotantoihin tarvittavan koneiston.

Seuralle valittu nimi oli suoraan asetettu haastamaan meitä tekijöitä. Elävää, uutta ja ennakkoluulotonta. Valitaan nimi joka velvoittaa! Näin on kolmen vuosikymmenen kuluessa kehittynyt seura, joka omasta mielestään on alueella tunnettu omaleimaisesta tyylistä ja korkeasta osaamisen tasosta. Edeltävä kausi haastaa seuraavan ja näin mennään eteenpäin.

Tänään seuramme tarjoaa harrastusmahdollisuuden kaiken ikäisille. Useille nuorille teatteritoimintaan osallistuminen on ollut tärkeä kokemus, mikä on johtanut jopa alalle suuntautuneisiin opintoihin ja uraan.

Seuran toiminta on nyt vakiintunut Vahtisten vanhan koulun mäelle. Sauvon kunta tarjosi tilaa Selkulle viime keväänä ja tähän syöttiin tartuttiin, vaikka rakennuksesta aiheutuvat kulut herättivät paljon keskustelua ja epäröintiä. Heittäytyminen kuvastaakin hyvin ”selkulaisuutta”: mahdollisuuksiin tartutaan ja lopputuloksilta toivotaan parasta. Koulun kunnostus on nyt tarkoitus aloittaa hankkeelle myönnetyn Leader-rahoituksen avulla.

Yhdessä tehty vapaaehtoistyö on kaiken toiminnan perusta. Yhteisen päämäärän saavuttamiseksi on jokaisen käytettävä omaa aikaansa ja osaamistaan. On hienoa nähdä, kuinka ensi-illan lähestyessä teatterimäki täyttyy talkoolaisista. Lavasteiden viimeistelyä, katsomon huoltoa, ympäristön ja pihan siivousta sekä kahvin keittoa riittää aamusta yöhön koko ensi-iltaa edeltävä viikko. Ja ainahan tekijöitä kaivataan jo paljon aikaisemminkin.

Resurssit ovat tämän kaiken keskellä kovalla koetuksella, mutta kun koulun tiloissa näkee hyvällä mielellä käsitöitä ja teatteria harrastavia kuntalaisia, tuo se voimia näihin ponnisteluihin kulttuurin ja kulttuuritalon puolesta.

Matti Moilanen

Kirjoittaja on Sauvon Elävän Kulttuurin Seuran puheenjohtaja ja halkaisee joskus tuulta myös merellä.