Ensimmäinen uusi silta avataan keskiviikkona

0
Kirismäen kohdalla risteävät E18 ja valtatie 1.

E18 Turun Kehätien parannustyöt etenevät aikataulussaan, ja ensimmäiset rakenteet alkavat jo valmistua. Kehätieltä Turkuun laskevan rampin uusi silta avataan Destian mukaan liikenteelle keskiviikkona 19.2. aamupäivällä.
Kirismäen uuden risteyssillan rakentaminen aiheuttaa näkyviä muutoksia moottoritien liikenteeseen. Sillan telineaukon rakentaminen valtatien 1 kohdalla rajoittaa alikulkukorkeutta 4,4 metriin. Valtatielle 1 tulee korkeuden tarkistamista varten mittaportit ennen ajoaukkoa molempiin ajosuuntiin. Aukon leveys on 7,0 metriä.
Telineaukon rakentaminen aiheuttaa ajoittain haittaa liikenteelle, ja liikenne joudutaan ajoittain pysäyttämään mm. tukirakenteiden nostotöiden ajaksi. Pysäytykset ajoitetaan ruuhka-aikojen ulkopuolelle. Kirismäen risteyssillan telinetyöt jatkuvat kesän 2020 loppuun saakka.