Huumausainerikollisuuden kasvu jatkuu Lounais-Suomessa

0
Lounais-Suomen poliisilaitoksen uusi poliisipäällikkö Risto Lammi korostaa, että huumeet ovat mukana yhä useammassa rattijuopumustapauksessa.

Huumausainerikosten määrä Lounais-Suomessa kasvoi viime vuonna yhdeksän prosenttia. Vuodesta 2016 kasvua on tullut lähes 24 prosenttia. Huumeidenkäyttö näkyy myös liikenteessä.

– Joka kolmannessa rattijuopumustapauksessa mukana ovat huumeet. Usein ne johtavat myös vakavamman rikoksen tutkintaan, Lounais-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Risto Lammi toteaa.

Huumerattijuopumusten määrä kasvoi edellisvuodesta runsaat 37 prosenttia. Poliisin mukaan huumausaineiden käytön yleistyminen lisää myös muuta rikollisuutta.

Kaikkien rikosten määrä Lounais-Suomessa eli Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella väheni viime vuonna noin kahdeksan prosenttia. Suunta on ollut lievästi laskeva viimeisen kolmen vuoden aikana.

Seksuaalirikosten määrä kasvussa

Väkivaltarikosten määrä Lounais-Suomessa kasvoi vain lievästi edelliseen vuoteen verrattuna. Seksuaalirikokset lisääntyvät kuitenkin runsaat yhdeksän prosenttia. Huomattavaa kasvua oli etenkin lasten seksuaalisessa hyväksikäytössä. Viime vuonna tapauksia kirjattiin 193, mikä merkitsee noin 22 prosentin kasvua. Osaltaan ilmiötä voi selittää ilmoituskynnyksen madaltuminen.

– Kyse on piilorikollisuudesta, joka nykyään tunnistetaan ja siihen reagoidaan aikaisempaa paremmin, Lammi sanoo.

Huumausainerikoksia Paimiossa

Paimiossa kaikkien rikosten määrä lisääntyi viime vuonna lähes 12 prosenttia. Erityisen suurta kasvua kirjattiin omaisuus- ja huumausainerikosten osalta.

Omaisuusrikosten määrän kasvu tuli lähinnä varkauksista ja petoksista. Varkauksia kirjattiin 76, kun edellisenä vuonna niitä oli 47. Petoksia tehtailtiin 46 kappaletta, mikä tarkoittaa 53 prosentin kasvua vuoteen 2018 verrattuna. Poliisin tietoon tuli 41 huumausainerikosta, mutta niistä ei yksikään ollut törkeä.

Liikennerikosten määrä kasvoi edellisvuodesta 15 prosenttia. Lukuja kasvattivat erityisesti rattijuopumukset. Niiden määrä lisääntyi lähes 90 prosenttia. Kaikista 53 tapauksesta 28 oli törkeitä.

Väkivaltarikosten määrä Paimiossa kasvoi noin viidenneksen edellisvuodesta. Suurin lisäys tuli pahoinpitelyistä yleisillä ja yksityisillä paikoilla. Poliisin tilastoihin kirjautui seitsemän seksuaalirikosta, joista kaksi oli lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Henkirikoksia ei tehty ainuttakaan.

Rattijuoppoja Sauvossa

Sauvossa rikosten määrä oli lievässä laskussa ja niiden määrä oli ennestäänkin melko vähäinen. Selvää kasvua oli ainoastaan liikennerikoksissa. Se tuli enimmäkseen rattijuopumuksista. Poliisin haaviin jäi viime vuonna kahdeksan rattijuoppoa, ja kolme tapauksista oli törkeitä. Edellisenä vuonna poliisin tietoon tuli vain kaksi rattijuopumusta.

Huumausainerikoksia Sauvossa oli viime vuonna vain kolme, joista kaksi oli törkeitä.

Sauvossa ei tehty henkirikoksia, mutta väkivaltarikoksiin kirjautui 10 pahoinpitelyä. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä oli kaksi.

Katuväkivalta väheni Kaarinassa

Kaarinassa poliisille ilmoitetut rikokset vähenivät viime vuonna noin 10 prosenttia. Lievää nousua oli kuitenkin omaisuusrikosten saralla, jossa varkaudet lisääntyivät noin 15 prosenttia. Petosten määrä sen sijaan väheni 31 prosenttia.

Väkivaltarikostilaston mukaan yleisellä paikalla tehdyt pahoinpitelyt vähenivät 36 prosenttia. Poliisin tietoon tuli 25 tapausta. Sen sijaan yksityisellä paikalla tehdyt pahoinpitelyt lisääntyivät. Niitä tuli tilastoihin 80 kappaletta, mikä on 10 tapausta enemmän kuin vuonna 2018. Henkirikoksen yrityksiä oli viime vuonna yksi.

Kaarinassa lasten seksuaalisia hyväksikäyttöjä oli 11 tapausta, kun vuotta aikaisemmin niitä tilastoitiin vain kolme.

Huumausainerikoksia kirjattiin viime vuonna 135 kappaletta. Kasvua oli yli 20 prosenttia. Poliisin tietoon ei kuitenkaan tullut yhtään törkeää huumausainerikosta.

Kaarinan liikennerikosten määrässä oli neljän prosentin kasvu, mutta rattijuoppoja jäi kiinni lähes seitsemän prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Viime vuoden 95 rattijuopumustapauksesta 31 oli törkeitä.

Törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset kuitenkin tuplaantuivat ja poliisi kirjasi niitä 30 kappaletta vuoden aikana.

Lähde: Poliisin tulostietojärjestelmä PolStat