Kaarinassa testattiin myydäänkö nuoren näköiselle alkoholia ja tupakkaa

0

Kaarinassa tehtiin viime marraskuussa alkoholin ja tupakan ikärajavalvonnan ostokokeita. Käytännössä tämä tehtiin niin, että nuorennäköiset, mutta täysi-ikäiset koeostajat pyrkivät ostamaan alkoholia ja tupakkaa ilman henkilöllisyystodistusta ja raportoivat tarkastiko kassahenkilö henkilöllisyyden ohjeistuksen mukaisesti. Ostajat rekrytoitiin lukion ja seurakunnan nuorisotyön yhteistyönä, ja he sitoutuivat vaitiolovelvollisuuteen.
Kokeen tulokset ovat nyt tiedossa. Kaikkiaan Kaarinassa tehtiin yhteensä 101 ostoyritystä, joista 57 kohdistui alkoholiin ja 44 tupakkaan. Alkoholin koeostoyrityksistä onnistui 23 % ja tupakan 34 %. Alkoholit ja tupakat, joita koeostajat onnistuvat ostamaan, hävitettiin valvotusti koeostojen jälkeen.
Ostokokeiden tulokset on toimitettu vähittäismyyntipisteisiin. Ostokokeissa ei ole tarkoituksena etsiä syyllisiä, vaan se on ennen kaikkea toiminnan seurannan ja arvioinnin väline ja mahdollistaa kehittämiskohteiden tunnistamisen. Ostokokeilla edistetään paikallista hyvinvointia, ja ne tukevat elinkeinon omavalvontaa.
Tavoitteena on, että ostokokeet suoritettaisiin kerran vuodessa ja Kaarina osallistuisi jatkossa Turun Pakka-yhteistyöryhmään. Pakka-toimintamalli on paikallisten alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn kehitetty menetelmä.