Paimion kesäleirit Kalliorantaan

0

Paimion kaupungin nuorisopalveluiden kesäleirit ja toimintapäivät siirtyvät ainakin toistaiseksi Karunan Kalliorantaan. Paimion sivistys- ja vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt Karunan Kalliorannan vuokrasopimuksen. Kalliorantaa ylläpitää Karunan Urheilijat.
Sopimus on määräaikainen ja käsittää tänä ja ensi vuonna ajankohdat 1.6. – 12.6., 3.8. – 7.8. ja 24.8. – 28.8.
Paimion leirit on pidetty aiemmin Sauvon Marjaniemessä, mutta Sauvon kunnan ja Paimion kaupungin vuokrasopimus leirikeskus Marjaniemen vuokrauksesta päättyy 17.2.2020. Marjaniemen tilan omistaa Sauvon kunta, ja alue on ollut 1970-luvun alkupuolelta lähtien vuokrattuna Paimion kaupungille.
Paimio olisi halunnut uusia vuokrasopimuksen, mutta Sauvo alkoi empiä ja halusi selvittää myös muita vaihtoehtoja alueen käytöstä. Sauvo käynnisti ranta-asemakaavan laadinnan, jonka tavoitteena oli järjestellä alueen maankäyttöä uudelleen. Nosto Consulting Oy valmisti siitä osallistumis- ja arviointisuunnitelman syksyllä 2018, ja suunnitelmassa osalle Marjaniemen aluetta osoitettiin omakotitontteja. Sen jälkeen kaava-asia ei ole kuitenkaan edennyt.
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessa Antti Uotila ehdotti, että vuokrasopimukseen lisätään maininta siitä, että sähkö, vesi ja jätehuolto sisältyvät sopimukseen. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.