Paimionjoen ylittävän uuden sillan hinta kuusi miljoonaa euroa

1
Nykyinen Pakurlan silta on jo 50-vuotias. Se näkyy päälle ja tuntuu perustuksissa.

Paimionjoen ylittävän Pakurlan sillan uusiminen saattaa toteutua jo vuonna 2022.

Uusi silta tulee maksamaan noin kuusi miljoonaa euroa. Hankkeeseen kytkeytyvän kiertoliittymän hinta on 400 000 euroa. Vastikään on vahvistettu kustannusjako, jonka mukaan valtio kustantaa sillan ja Paimion kaupunki kiertoliittymän.

Nykyisen sillan yleiskunto huono

Sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kaavailuissa että Paimion kaupungin investointisuunnitelmassa hankekokonaisuus on ajoitettu vuodelle 2022. Varmuutta ajankohdasta ei kuitenkaan vielä ole.

– Tähtäin on tällä hetkellä vuodessa 2022, muotoilee Varsinais-Suomen ELY-keskuksen projektipäällikkö Sakari Hurskainen.

Nykyinen Pakurlan silta – jossa on ajokaistojen rinnalla jälkikäteen korotettu kevytväylä – on valmistunut vuonna 1970. Silta on erittäin huonossa kunnossa eikä täytä asetettuja vaatimuksia.

Geoteknisen selvityksen mukaan sillan tulopenkereet eivät ole stabiilissa tilassa, vaan niiden alla olevissa savikerroksissa tapahtuu painumaa ja plastisia siirtymiä. Kyseinen selvitys on laadittu vuonna 2015.

Tarkoituksena on, että uusi silta rakennetaan nykyisen sillan eteläpuolella eli alajuoksun puolelle. Nykyinen silta pysyy käytössä siihen saakka kun uusi on valmis.

Uusi silta tulee olemaan viisiaukkoinen – kuten nykyinenkin silta – mutta leveämpi ja jänneväleiltään pitempi. Uuden sillan maisemavaikutukset jäävät tällä tietoa vähäisiksi.

Ympyrässä tilaa isoillekin rekoille

Paimion kaupungin kustantama kiertoliittymä tulee Paimiontien, Kravinkujan ja Jokipellontien risteyskohtaan. Kiertoliittymän keskisaarekkeen halkaisija tulee olemaan peräti 26 metriä ja kiertotilan leveys 7,5 metriä.

Kiertoliittymä on mitoitettu siten, että myös pitkät ja raskaat HCT-rekat pystyvät käyttämään liittymää. HCT on lyhenne sanoista High Capacity Transport .

Silta- ja kiertoliittymähanketta koskevan tiesuunnitelman mukaan Paimiontien linjaus siirtyy joen kohdassa noin 17 metriä nykyisen linjauksen eteläpuolelle. Tammisillan suunnasta Paimionjokea lähestyttäessä tie kaartaa loivasti uudelle linjaukselle. Joen toisella puolella palataan vanhalle tielinjaukselle uuden kiertoliittymän kohdalla.

Paimiontien liikennemäärä on sillan kohdalla 5664 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen määrä on 196 ajoneuvoa vuorokautta kohden.

Pakurlan silta- ja kiertoliittymähankkeen tiesuunnitelma oli nähtävillä Paimion kaupungin Internet-sivuilla ja palvelupisteessä 20. joulukuuta 2019 ja 21. tammikuuta 2020 välisen ajan.

Nähtävilläolon aikana tiesuunnitelmasta ei tehty muistutuksia.

1 KOMMENTTI

  1. Ihan turhaa rahan haaskausta koko kiertoliittymä, onko koskaan ollut ruhkaa, jossa olisi enenmän kuin kolme autoa jonossa, joka tarkoittaa noin puolen miinuutin odotusta? Ja jos sellainen on pakko rakentaa, niin eikö pienempikin riittäisi? Uusi suunnittelukilpailutus, jossa määritetään toteutukselle budjetti ennakoon, esim 50t tai 100t. euroa, varmasti löytyyy sopiva ratkaisu.

Kommenttien lisääminen on estetty.