Piikkiön Makarlan iso siltahanke suunnilleen puolessavälissä

0
Piikkiön Tupasvillassa on kuulemma joku jo ehtinyt ihmetellä, että rakennetaanko Makarlan uusi silta kokonaan puusta. Ei sentään. Rakennusvaiheessa puutavara palvelee muottirakenteita ja sitä kautta sillan betonointia.

Piikkiössä sijaitsevan Makarlan ylikulku- ja risteyssillan uusiminen etenee aikataulussa. Puinen ”muottiteline” saadaan valmiiksi lähiviikkoina. Sen jälkeen keskitytään muun muassa valutöihin ja tiepenkereiden rakentamiseen.

Uuden sillan perustaksi on upotettu pehmeäpohjaiseen maahan jopa 25-metrisiä teräspaaluja. Tällä hetkellä uusi silta näyttäytyy kuitenkin ohikulkijoille lähinnä vain puukehikkona

– Puutavara saadaan kaikilta osin paikoilleen helmikuun loppupuolella. Koko siltahankkeen urakka-aika on 15 kuukautta. Ellei mitään isompia yllätyksiä tule, on uusi silta käytössä kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä. Olemme aikataulussa tyytyväisin mielin, kertoo siltahanketta urakoivan Destia Oy:n työmaapäällikkö Mauri Ketonen.

Uudelle sillalle on kaavailtu jopa satavuotinen kesto.

– Ehkä kuitenkin joitakin korjauksia joudutaan ennen sadan vuoden täyttymistä tekemään. Ja eräänlainen kysymysmerkki on tietenkin myös se, liikutaanko sadan vuoden kuluttua enää lainkaan kumipyörillä, Ketonen tuumailee.

Vanha betoni päätyi siltapenkereeseen

Siltahankkeen rakennuttaja on Varsinais-Suomen ELY ja pääurakoitsija Destia.

– Aikataulun osalta urakkasopimukseen on kirjattu, että jos aikataulu alittuu, niin tulee bonusta, mutta jos myöhästytään, niin tulee sakkoja, Mauri Ketonen kertoo.

Vanhan purkaminen on aina pieni aikatauluriski, mutta siitä selvittiin Makarlassa hyvin. Vuonna 1962 rakennetun vanhan sillan purku sujui parissa viikossa. Lisäksi saman verran aikaa kului rautojen erottelemiseen vanhoista betonirakenteista ja betonin murskaamiseen.

Vanhan sillan betoni päätyi uuden sillan penkereeseen. Kyseisellä toimenpiteellä – johon on saatu asianmukainen lupa – on säästetty maa-ainesta ja madallettu kuljetuskustannuksia.

Urakkakohde sijaitsee kantatiellä 40 Piikkiössä. Kohdassa jossa kantatie ylittää rantaradan ja Makarlantien ja yhtyy lopulta vanhaan ykköstiehen.

Siltatöiden johdosta liikenne kantatieltä vanhalle ykköstielle on viime kesästä saakka johdettu kiertotietä pitkin.

Maisema pysyy liki ennallaan

Makarlan uusi ylikulku- ja risteyssilta on siltatyypiltään jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta, jonka kokonaispituus on 183 metriä ja leveys 10 metriä. Makarlan sillan mitat pysyvät pääosin ennallaan, mutta aukkojen määrä vähenee nykyisestä yhdeksästä kuuteen.

Sillan alikulkukorkeus kasvaa rantaradan kohdalla noin metrillä. Samalla varaudutaan kaksoisraiteen rakentamiseen.

Koska uusi silta noudattelee vuonna 1962 rakennetun vanhan sillan mittoja, ei siltahanke juurikaan muuta alueen maisemaa.

Siltahankkeeseen sisältyy myös Makarlan teräsputkisillan uusiminen. Käytännössä kyse on siitä, että teräsputki, jonka läpi Makarlanjoki virtaa kantatien ali, uusitaan.

 

FAKTA

  • Makarlan siltahankkeen päätyövaiheita ovat uuden sillan rakentaminen viime kesänä puretun tilalle, kevennys- ja tulopenkereiden sekä paalulaattojen rakentaminen ja valaistuksen toteuttaminen.
    Hankinnan kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa on 4,0 miljoonaa euroa.Siltahankkeen rakennuttajana on Varsinais-Suomen ELY ja pääurakoitsijana Destia.

     

  • Liikennemäärä Makarlan ylikulku- ja risteyssillalla on ELY-keskuksen mukaan 1 820 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Työmaapäällikön/-vastaavan tehtäviä Makarlassa hoitavat Mauri Ketonen (oik.) ja Jere Kärkkäinen ovat iloisia huumoriveikkoja.
Myös tierakenteet uusitaan. Viime perjantaina puolenpäivän aikaan kaivinkone jyräsi tiiviiksi siltapenkereen täytteeksi ajettua kevyttä lekasoraa. Lekasoran päälle tulee kerros kivimursketta ja normaali päällyste.

Melkoinen työmaa

Makarlan siltatyömaalla paiskii töitä samanaikaisesti noin kaksikymmentä henkilöä. Työnjohdosta vastaa Ketosen ohella Jere Kärkkäinen.

Keskeisenä aliurakoitsijana on seinäjokelainen EP:n Kehärakenne Oy, joka toteuttaa ammattitaidolla paitsi rakennusvaiheessa tarvittavat puiset kehärakenteet myös muottirakenteet ja betonointityöt.

Puisen muottitelineen tarvitsema puutavaramäärä on melkoinen. Jere Kärkkäinen kaivelee muistinsa lokeroista puutavaran metri- ja kuutiomääriä.

– Olisikohan niin, että pelkästään ’kolmekakkosta’ tarvitaan 32 kilometrin verran, hän muistelee.

Ketonen kertoo, että puusta tehty koko sillan mittainen muottiteline tai -rakenne on siltarakentamisen yhteydessä harvinaisuus kaikkialla muualla paitsi Suomessa.

– Meillä Suomessa tämä perinteinen puusysteemi yhä toimii, koska täällä kappalepuutavaran saatavuus on kaikkina vuodenaikoina hyvä ja kirvesmiesten osaamistaso korkeaa luokkaa.

– Tällä työmaalla me kaikki muutkin olemme toki kokeneita siltamiehiä. Ja ylpeitä siltamiehiä, Ketonen hymyilee.

Sillan ali kulkeva sähkörata on edellyttänyt työmaalla omat varotoimenpiteensä. Sähköjohdin on ympäröity sillan kohdassa suojarakenteella, jotta työntekijät ovat turvassa, eikä jännitekatkoja tule.