Sähköistyneet ylioppilaskirjoitukset sujuvat jo rutiinilla

0
Olli-Pekka Lehtonen kertoo, että sähköiset ylioppilaskirjoitukset ovat sujuneet lukiolla hyvin.

Ylioppilaskirjoitusten kaikki aineet kirjoitetaan nyt sähköisesti. Viimeisimpänä aineena mukaan tuli matematiikka. Paimion lukion rehtori Olli-Pekka Lehtosen mukaan kirjoitukset ovat sujuneet hyvin muutosten jälkeen.

– Erillisiä kielten kuuntelukokeitakaan ei enää ole. Kaikki tehdään samaan aikaan varsinaisen aineen koepäivänä, Lehtonen kertoo.

Kokeet itsessään ovat muuttuneet entistä virtuaalisemmiksi. Koetehtävät voivat sisältää esimerkiksi videoita.

– Myös kysymykset ovat aiempaa laaja-alaisempia, osaamista mittaavia sekä oppiainerajat ylittäviä. Esimerkiksi terveystiedon ylioppilaskokeessa voi tarvita psykologiaa. Aineet ovat nimittäin toisiaan tukevia.

Oppilaat ovat jo tottuneita sähköiseen koetilanteeseen, sillä myös kurssikokeet suoritetaan sähköisesti. Paljon on menty eteenpäin ajoista, kun kokeita raapustettiin lyijykynällä konseptipaperille.

– Kaikkien käsialasta saa ainakin selvän, Lehtonen naurahtaa.

Lukion kokeet Jokelan liikuntasalissa

Itse koetilaisuuden järjestäminen vaatii paljon työtä.

– Rakennamme Jokelan koulun liikuntasaliin verkon palvelimineen yhteistyössä kaupungin kanssa. Kokeet ladataan salin virtuaalipalvelimelle. Jokaisella oppilaalla on käytössä tietokone ja niissä on kiinni usb-tikku, jolla kannettava saadaan kirjautumaan virtuaalikokeeseen.

Koetilanteessa on totuttuun tapaan tarkka valvonta mahdollisen lunttauksen varalta.

– Langattomat laitteet ovat kokeessa kiellettyjä. Niitä ovat esimerkiksi bluetooth-hiiret, älykellot tai puhelimet.

10. maaliskuuta äidinkielen kokeella alkavat kirjoitukset kestävät yhteensä kolme viikkoa aina 26. maaliskuuta saakka. Jokelan liikuntasali on tällöin poissa käytöstä esimerkiksi iltakäyttäjiltä.

Oppilaiden hyvinvoinnista huolehtiminen tärkeää

Paimion lukiossa voi opiskella valinnaisina kielinä ranskaa, espanjaa, saksaa ja venäjää. Silti vieraiden kielten opiskelu on rehtorin mukaan vähentynyt hälyttävästi.

– Uskon, että opiskelijat kokevat lukion olevan jo muutenkin kuormittava ja kielen opiskelu vaatii paljon treenaamista.

Lukion kurssit ovat muutenkin hyvin asiapitoisia.

– Vuonna 2021 tulee uusi opetussuunnitelma, eikä sielläkään kursseista karsita. Asiat ehkä lähinnä lisääntyvät. Opiskelijoille voikin helposti tulla ylikuormittumisen tunne, koska yksittäisillä kursseilla on paljon asiaa, Lehtonen kertoo.

Toinen oppilaita stressaava asia on korkea-asteen koulujen valintakoemuutos, joka tapahtuu tänä keväänä.

– Ylioppilastutkinnon arvosana vaikuttaa nyt enemmän kouluihin pääsyyn, vaikka pääsykoevalinnan väylä säilyykin. Lukiolaisille suunnataan nykyään myös yhä enemmän valmennuskursseja, rehtori kertoo.

Hän kokee kehityssuunnan olevan huolestuttava, sillä korkeakoulut tuovat paineita lukioille entisestään.

– Tämän kevään jälkeen tiedämme paremmin, miten asiaan suhtautua. Toisaalta on hyvä muistaa, että vain alle prosentti saa ylioppilaskirjoituksista viisi laudaturia.

Tärkeintä Lehtosen mukaan olisikin keskittyä lukiolaisten hyvinvointiin ja jaksamiseen.

– Meille on tärkeää, että opiskelijat tulevat kuulluksi ja pääsevät ottamaan osaa heihin vaikuttavaan päätöksentekoon, kuten esimerkiksi kalustehankintoihin.