Salossa otetaan kansainvälisestikin iso askel ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Jätteistä sähköä, kaukolämpöä ja liikennepolttoainetta.

0
Havainnekuva Salon Korvenmäkeen ensi vuonna valmistuvasta 120 miljoonan euron ekovoimalaitoksesta. Valmistuttuaan laitos toimii 100 prosentin hyötysuhteella ja tuottaa noin 90 prosenttia Salossa jaettavasta kaukolämmöstä. Myös sähköntuotantoa on luvassa ja biometaaniinkin uskotaan vankasti.

SALO

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) ja bioenergiayhtiö Q Power ovat käynnistäneet Salon Korvenmäen jätekeskuksessa koetoiminnan, jossa kehitetään uudenlaista tapaa hyödyntää kaatopaikkakaasua polttoaineen valmistuksessa.

Pitkän tähtäimen tavoitteena on Korvenmäen alueelle valmistuvan Lounavoima Oy:n ekovoimalaitoksen savukaasujen hiilidioksidin erottaminen ja jalostaminen liikennepolttoaineeksi.

Synteettistä metaania

– Alamme jo tänä vuonna selvittää ekovoimalaitoksen hiilidioksidin erottamista savukaasuista, kertoo Lounavoiman toimitusjohtaja Petri Onikki.

Merkittävä innovaattori ja kumppani hankkeessa on Ilkka Herlinin ja Saara Kankaanrinnan perustama ja pääosin omistama Q Power -niminen yhtiö. Kyseessä on Paraisten Lielahteen rekisteröity ilmastomuutoksen torjuntaan keskittyvä yritys. Q Powerin kaasutus- ja biometanointiratkaisu mahdollistaa hiiltä päästämättömän tavan käsitellä vaikeita hiilipohjaisia sivuvirtoja ja jätteitä energiaksi.

Q Powerin toimitusjohtaja Eero Paunonen on Salon hankkeen suhteen erittäin toiveikas.

– Onnistuessaan projekti on merkittävä kansainvälinen edistysaskel työssä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, hän sanoo.

Myös Ilkka Herlinillä on luja luottamus hankkeeseen:

– Synteettinen metaani on tulevaisuuden energiaratkaisu, joka on nyt noussut isosti tapetille, hän toteaa.

– Suomi on tällä alalla maailman kärkeä, ja Q Powerin metodi ja tekniikka toimivat varmasti. Siitä ei ole huolta. Minun luottamukseni on täydet sata prosenttia.

Herlinin mukaan esimerkiksi sellutehtaat ovat ihanteellisia paikkoja tehdä synteettistä metaania.

– Niissä syntyy valtavasti hiilidioksidia. Q Powerin teknologialla saadaan tuotettua reaktorissa metaania vedystä ja hiilidioksidista.

Vantaalla on jo onnistuttu

Salossa on kyse kaatopaikkakaasusta, joka on tähän saakka ollut vaikeasti hyödynnettävä rikkipitoisuutensa vuoksi.

Korvenmäen jätekeskuksen kaatopaikassa muodostuvaa kaasua kerätään talteen kaasukaivojen avulla. Q Power on rakentanut Korvenmäen kaatopaikan yhteyteen metanointilaitoksen, jonne kaatopaikan jätetäytössä muodostuvaa kaasua ohjataan ja jossa se muunnetaan biometaaniksi.

Q Power on kokeillut aiemmin biometaanin valmistusta pilottihankkeessaan Vantaalla. Synteettistä polttoainetta valmistettiin onnistuneesti ST1:n biojalostamon hiilidioksidista.

Q Powerin tekniikka tarjoaa konkreettisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan. On esitetty arvioita, että biometaanilla tulee suuressa mittakaavassa olemaan keskeinen merkitys erityisesti raskaan maantieliikenteen ja laivaliikenteen uusiutuvana polttoaineena.

Peimarin alueen kunnat Paimio, Kaarina ja Sauvo liittyvät Salon Korvenmäen hankkeeseen siten, että ovat 14 muun varsinaissuomalaisen kunnan ohella Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) omistajakuntia. Biometaania tullaan aikanaan valmistamaan myös paimiolaisten, kaarinalaisten ja sauvolaisten jätteistä.

112 miljoonan euron ekovoimalaitos

Salon Korvenmäessä on jo noin vuoden päivät ollut käynnissä mittava rakennushanke: Lounavoima Oy rakennuttaa Salon Korvenmäkeen ekovoimalaitoksen. Laitoksessa tuotetaan kierrätyskelvottomasta polttokelpoisesta jätteestä lähienergiaa. Ekovoimalaitoksen rakentamiskustannukset ovat peräti 112 miljoonaa euroa.

Lounavoima Oy on Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n ja Salon Kaukolämpö Oy:n omistama yhtiö. Lounavoima perustettiin vuoden 2017 lopulla ekovoimalaitoksen toteuttamista ja toimintaa varten.

Korvenmäkeen ensi vuoden alkupuolella valmistuvan ekovoimalaitoksen ansiosta kierrätyskelvottomat jätteet saadaan hyödynnettyä lähellä syntypaikkaa. Jätteiden kuljettaminen hyödynnettäväksi muualle Suomeen ja ulkomaille loppuu.

Ekovoimalaitos korvaa perusenergian tuotannossa fossiilisia polttoaineita ja turvetta, mikä tekee energiasta aiempaa ympäristöystävällisempää. Laitos tuottaa sekä kaukolämpöä että sähköä ja on tarkoitus saada toimintavalmiiksi vuonna 2021.

Perusideana on siis, että lounaissuomalaisten kierrätyskelvottomat roskat hyödynnetään lähienergiaksi asukkaille ja yrityksille.

Kuten jo edellä todettiin, tarkoituksena on myös, että Lounavoiman ekovoimalaitoksen tuottamaa hiilidioksidia ryhdytään aikaa myöten käyttämään liikennepolttoaineena.

Lounais-Suomen Jätehuollon jätekeskuksiin tuodaan joka arkipäivä 350 000 roskapussia asukkaiden polttokelpoista jätettä.

Myös vierailijakeskus

Ekovoimalaitoksen harjakorkeus – noin 40 metriä – saavutettiin marraskuun 2019 puolivälin jälkeen. Nyt on alkamassa laitoksen käyttöhenkilöstön rekrytointi.

Ekovoimalaitoksen uskotaan olevan valmis ja koeajettu vuoden 2021 kesällä.

laitoksen kattilan polttoaineteho on 44 MW, joka saavutetaan, kun jätettä poltetaan 360 tonnia päivässä. Laitos tuottaa kaukolämpöä 180–190 GWh/a ja sähköä noin 72 GWh/a.

Vastaanotettavan jätteen määrä tulee olemaan enintään 120 000 tonnia vuodessa. Se tarkoittaa noin 40 jäteautollista vuoden jokaista arkipäivää kohden.

Ekovoimalaitoksen keskeisiä osia ovat jätebunkkeri, kattilarakennus, turbiinirakennus, savukaasun puhdistuslaitos, vesilaitos ja valvomo.

Ekovoimalaitokseen tulee myös vierailijakeskus.