Kaarinassa yrittäjät vetoavat kaupunkiin yritysten turvaamiseksi

0
Eurot on tärkeää pitää paikallisesti pyörimässä, miettivät yrittäjät Kaarinassa.

KAARINA

Yrittäjät vetoaa Kaarinan kaupungin päättäjiin ja pyytää kaupunkia huomioimaan kriisiajan päätöksenteossa ja hankinnoissa kotikaupungin yritykset.

– Suomessa eletään nyt ennennäkemättömiä aikoja koronaviruksen vuoksi. Nämä poikkeusolojen toimenpiteet vaikuttavat erittäin suurella ja murheellisella tavalla moniin yrityksiin myös Kaarinassa. Yksikään näistä yrittäjistä ei ole pystynyt ennakoimaan liiketoimintansa loppumista käytännössä muutaman päivän aikana, toteaa Kaarinan Yrittäjien puheenjohtaja Karoliina Heiskanen.

Hän huomauttaa, ettei yrityksillä ollut aikaa ja mahdollisuuksia tehdä korjaavia ja ennakoivia toimenpiteitä estääkseen yritystoimintansa loppuminen.

– Vielä ei tiedetä, milloin yritykset voivat harjoittaa liiketoimintaansa normaalisti. Nyt ollaan tilanteessa, jota ei kestä edes niiden yritysten liiketoiminta, joka on muuten vankalla ja kannattavalla pohjalla, hän jatkaa.

– Kaarinalaiset yritykset tuottavat huomattavan määrän palveluita Kaarinan kaupungille. Kaarinalaiset yritykset työllistävät puolestaan kaarinalaisia. Pitkällä aikavälillä kaupunki häviää paljon, jos kaarinalaiset yritykset eivät kestä yli koronakriisin. Tässä tilanteessa on tärkeää, että Kaarinan kaupunki toimii vastuullisesti, sanoo Karoliina Heiskanen.

Kaarinan Yrittäjät on lähettänyt eilen kaupungin luottamushenkilöille ja johtaville viranhaltijoille vetoomukse, jossa se vetoaa siihen, että Kaarinan kaupunki ei yritä tavoitella toimintojen äkillisellä alasajolla säästöjä, jotka ovat pois kaarinalaisilta yrityksiltä ja sitä kautta myös niiden kaarinalaisilta työntekijöiltä.

Yrittäjäyhdistys esittää, että Kaarinan kaupunki ottaa käyttöön yritysvaikutusten arvioinnin koronaviruksen aiheuttamien toimintamuutostensa yhteydessä.

Poikkeusolojen vuoksi monen Kaarinan kaupungille palveluita tuottavan yrityksen toiminta keskeytyy. Näille yrityksille kaupungin toivotaan etsivän ja tarjoavan korvaavia työmahdollisuuksia poikkeusolojen ajaksi. Lisäksi kaupunki joutuu tekemään materiaali- ja palveluhankintoja poikkeusolojen vuoksi ja näissäkin esitetään huomioitavaksi ensisijaisesti kaarinalaisten yritysten palvelutuotanto- ja myyntituotteet.

– Tässä ei ole kyse pelkästään yritysten pärjäämisestä, vaan pitää muistaa se, että kun paikkakunnan yrityksillä menee hyvin, menee myös kaupungilla hyvin, kiteyttää Kaarinan Yrittäjien puheenjohtaja Karoliina Heiskanen.