Koulut hiljenevät – Paimio tarkentaa opetusjärjestelyjä loppuviikolla

0
Opetus kouluissa hiljenee huomisesta alkaen.

Paimion opetustoimi linjasi tiistaina illansuussa, mitä koulujen sulkeminen Paimiossa tarkoittaa. Näyttää siltä, että koulukohtaiset oppilasmäärät Paimion eri peruskouluissa jäävät huomenna hyvin pieniksi. Valtaosa oppilaista on jäämässä kotiin, kuten tarkoitus onkin.

Koulujen sulkupäätöksessä linjattiin, että opetus on järjestettävä niille 1-3 luokka-asteen lapsille, joiden vanhemmat tekevät yhteiskunnan kannalta töitä kriittisillä aloilla. Koulutoimella ei vielä ole tarkkoja tietoja siitä, kuinka monelle 1-3 luokan oppilaalle koulunkäynti on Paimiossa järjestettävä, joten sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen ja koulujen rehtorit päättivät, että 1-3 luokkien oppilaat sekä muidenkin vuosiluokkien 4-9 ne erityisen tuen piirissä olevat oppilaat, joiden koulunkäynnin tulisi huoltajien näkemyksen mukaan saada jatkua koulussa myös lähiviikot, voivat ilman eri selvityksiä jatkaa koulutyötä omassa koulussaan tämän loppuviikon 18.-20.3. ajan.

Päätöstä tarkennetaan sitten, kun saadaan tarkemmat selvitykset siitä, mitä nämä yhteiskunnan kannalta kriittiset työtehtävät ovat, ja kuinka suurta joukko opetuksen järjestäminen Paimiossa tarkoittaa.

Myös koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään loppuviikolla normaalisti, jos edellä mainittujen oppilaiden joukossa on niitä, joille on myönnetty paikka iltapäivätoimintaan.

Koulujen koko opetushenkilöstö on töissä tämän loppuviikon ajan. He vastaanottavat kouluun tulevat oppilaat ja järjestävät opetuksen.

Iltapäivätoimintaa järjestetään vain niille oppilaille, jotka käyvät koulua. Kotiin jäävillä oppilailla ei ole oikeutta tulla myöskään iltapäiväkerho          on.

Tämänhetkinen tieto on, että koulukuljetukset liikennöidään ajalla loppuviikolla normaalisti. Muutoksista tiedotetaan koteihin.

Opetustoimi tarkentaa tilannetta opetuksen järjestämisen suhteen todennäköisesti torstaina iltapäivällä. Silloin selviää miten koulu toimii Paimiossa sulkuajalla ensi viikosta lähtien eli 23.3. -9.4.

Todennäköinen ratkaisu tässä vaiheessa on se, että perusopetusta keskitetään Jokelan koulun tiloihin. Muutoksista tiedotetaan niille oppilaille ja heidän koteihin, joita oppilaita mahdolliset muutokset opetusjärjestelyissä koskevat.

Perusopetukseen liittyvistä järjestelyistä tiedotetaan ensisijaisesti Wilman kautta.