MLL lomauttaa – parantola hiljenee ryhmien osalta

0
MLL:n kuntoutussäätiön johtaja Katariina Pärnä kertoo, että lomautukset ovat joko kokoaikaisia tai osa-aikaisia. Tarve kuntoutussäätiön palveluille ei ole poistunut kuin väliaikaisesti.

PAIMIO

MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö joutuu lomauttamaan henkilöstöään. Koronaviruksen leviämisuhan vuoksi Kela ohjeisti päättämään kaikki talossa toteutetut ryhmä- ja laitosmuotoiset kuntoutukset, ja ne ovat olleet tauolla jo pari viikkoa. Kaikki sopeutumisvalmennuskurssit, kuten mm. adhd, autismi, asperger, on peruttu Kelan ohjeiden mukaisesti ainakin toukokuun loppuun asti, samoin yksilöllinen harkinnanvarainen kuntoutus. Nämä kurssit ovat suurimpia palveluita, joita säätiö Paimion parantolassa on toteuttanut.

– Lomautukset koskevat 53 henkilöä, joista suurin osa lomautetaan kokonaan ja pieni osa osittain. Lomautukset ovat määräaikaisia ja kestävät tässä vaiheessa enintään 90 päivää, jolloin ollaan jo heinäkuussa. Lomautusperuste saattaa jatkua pidempäänkin, jos koronavirusepidemiasta johtuva läsnäkuntoutuksen keskeytys jatkuu, kertoo säätiön johtaja Katariina Pärnä.

Hän sanoo, että tilanne on harmillinen ja toiveissa tietenkin on, että Kelan kielto kumottaisiin jo alkukesästä, jolloin säätiö voisi kutsua työntekijät takaisin töihin.

– Tällaiset päätökset ovat työntekijöille raskaita, kun oma arki muuttuu ja taloudellinen epävarmuus iskee. Nämä ovat raskaita työnantajallekin, ei näitä kukaan tee mielellään.

Tilanne on harmillinen senkin puolesta, että alkuvuosi oli valoisa.

– Meillä alkoi maaliskuun alusta aivan uusi Laku-perhekuntoutuspalvelu. Se on lapsen arkeen jalkautuvaa palvelua neuropsykiatrisesti oirehtivien lasten perheille. Isovanhemmat ja lapset metsään! -hanke on myös tulossa, kertoo Katariina Pärnä.

Tavoitteellinen NUOTTI-valmennus nuorten tukenaMannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö jatkaa suositun NUOTTI-valmennuksen palveluntuottajana Varsinais-Suomessa uuden sopimuskauden alkaessa 1.4.2020. Kelan kustantama ja nuorelle maksuton valmennus tarjoaa apua arjen järjestämiseen ja opiskelun tai työn suunnitteluun. Palvelussa nuori saa tuekseen henkilökohtaisen valmentajan, joka tapaa nuorta tämän omassa arkiympäristössä säännöllisesti, usein viikoittain. Säätiön valmennus toteutetaan koronaepidemian aikana etäkuntoutuksena.

MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö on tämän valmennuksen palveluntuottaja kesäkuusta 2018 lähtien, ja tänä aikana säätiön valmentajat ovat olleet mukana lähes 200 nuoren arjessa.

Nuotti-valmennuksen tavoitteena on saada nuori kiinnostumaan elämäntilanteestaan, taidoistaan, vahvuuksistaan ja tulevaisuuden suunnittelusta sekä opiskeluun tai työelämään suuntautumisesta. Valmennuksella tähdätään siihen, että sen päätyttyä nuorella on uskoa muutoksen mahdollisuuteen ja ymmärrystä omien voimavarojensa sekä vahvuuksiensa hyödyntämisestä muutoksessa. NUOTTI-valmennus on ammatillista kuntoutusta, ja se voi parhaimmillaan johtaa esimerkiksi suoraan muuhun ammatilliseen kuntoutukseen, opiskeluun tai työhön.

Valmennus on suunnattu 16–29-vuotiaille nuorille, joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa, ja joiden toimintakyky on jollain osa-alueella heikentynyt. Nuori voi olla oikeutettu valmennukseen myös tilanteessa, jossa hän tuntee, että opinnot eivät edisty hänen toiveidensa mukaan ja ne ovat vaarassa keskeytyä.

Valmennukseen hakeudutaan ottamalla yhteys Kelaan. Yhteydenottaja voi olla nuori itse, hänen läheisensä tai hänen kanssaan työskentelevä taho. Valmennukseen voi hakeutua soittamalla Kelan Kuntoutus ja vammaistuet -palvelunumeroon. Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiön NUOTTI-valmentajiin voi käydä tutustumassa säätiön nettisivuilla, ja he myös vastaavat valmennukseen liittyviin kysymyksiin.