Muuttaako korona käytäntöjä Sauvon päätöksenteossa?

0
Leena Pieniniemen talvikuukaudet Sauvon vs. kunnanjohtajana ovat olleet poikkeuksellisen kiivasrytmisiä. Kunnan johtoryhmä kokoontuu koronaviruksen vuoksi nyt päivittäin.

Koronaviruksella lienee jonkin verran vaikutusta Sauvon kunnan tämän hetken päätöksenteko-käytäntöihin. Mutta minkä verran?

Vs. kunnanjohtaja Leena Pieniniemi, onko Sauvon kunnanvaltuuston kokouksien suhteen odotettavissa erityisjärjestelyjä?

– Valtuuston kokous oli tarkoitus pitää 30. maaliskuuta, mutta se siirrettiin pidettäväksi myöhemmin. Ajankohta selviää tuonnempana. Tällä hetkellä meillä ei ole kiireellisiä asioita, jotka pitäisi valtuustossa päättää.

Entä hallitus- ja lautakuntatyöskentely – onko poikkeuksellisiin järjestelyihin tarvetta?

– Kunnanhallituksen seuraava kokous on 6. huhtikuuta, ja se pidetään osin etäyhteyksien avulla. Lautakunnat toimivat samoin. Meidän hallintosääntömme mahdollistaa sähköisen kokoustamisen.

Kokoontuuko johtoryhmä Sauvossa nyt tiiviimmin kuin normaalisti? Entä onko Sauvon kunnassa mahdollisesti jonkinlainen valmius- tai ”kriisiryhmä”, joka reagoi asioihin tarvittaessa?

– Johtoryhmä on pitänyt kokouksia nyt päivittäin. Johtoryhmä seuraa tiiviisti tilanteita ja reagoi tarpeen mukaan nopeasti.

– Lisäksi meillä on WhatsApp-ryhmä, jonka viestit tavoittavat nopeasti johtoryhmään kuulumattomat avainhenkilöt perusturvasta ja sivistystoimesta.