Paimio sulkee koulut keskiviikkona, tarkemmat tiedot opetuksesta kerrotaan tiistaina

0
Paimion peruskoulut suljetaan ja lähiopetus lakkautetaan 18.3.–13.4.2020, kertoo Paimion kaupunki maanantai-iltana. Opetus ja ohjaus järjestetään poikkeuksellisin opetusjärjestelyin, näistä ilmoitetaan tarkemmin tiistaina 17.3.
Poikkeuksena kouluissa järjestetään esiopetus ja perusopetuksen 1 – 3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville.
Kaupungin johtoryhmä kokoontui maanantai-iltana hallituksen tiedotustilaisuuden jälkeen ja sopi toimenpiteistä.

Valtioneuvoston suositusten mukaisesti varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Tällä halutaan turvata yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.

Johtoryhmä kokoontuu uudelleen tiistaina, jonka jälkeen kaupungin linjauksia tarkennetaan.

Koulujen liikuntasalit suljetaan 17.3.–13.4.

Paimion kirjasto on kiinni keskiviikosta alkaen 13.4. asti.

 

Ensimmäisten luokkien opetus

Kaupunki kartoittaa 17.3., kuinka paljon kaupungissa on sellaisia 1-3 –vuosiluokkien oppilaita, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Näille lapsille perusopetusta on järjestettävä koulussa myös ajalla 18.3.–13.4.2020.

Lisäksi kaupunki selvittää ne erityisen tuen piirissä olevat oppilaat, joiden huoltajat eivät pysty järjestämään lapsen hoitoa kotona. Näiden lasten perusopetus järjestetään myös koulussa, vaikka koulu on muuten suljettuna.

Näistä on lähetetty erikseen kohdennettu kysely Wilman kautta niihin perheisiin, joita asia koskee.

Sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen tekee tämän jälkeen rehtorien kanssa ratkaisut, miten ja missä peruskouluopetusta Paimiossa järjestetään. Ratkaisuilla voi olla vaikutuksia myös koulukuljetusjärjestelyihin keskiviikosta alkaen.

Näistä luvataan tiedottaa Wilman kautta niin nopeasti kuin mahdollista.

 

Opettajat ja etäopetus

Ainakin kuluvan viikon ajan koulujen henkilöstö työskentelee koulussa normaalin aikataulun mukaan, kertoo sivistysjohtaja. Jatkossa harkitaan myös etätyöjärjestelyjä. Opettajat tiedottavat, millä tavalla ovat oppilaiden ja huoltajien tavoitettavissa poikkeusolosuhteissa.

Etäopetus- ja –opiskelujärjestely ei tarkoita oppilaille lomaa. Opetukseen osallistutaan aktiivisesti päivittäin siitä huolimatta, että oppilaat eivät käy koulurakennuksessa. Opettajat seuraavat oppilaidensa opetukseen osallistumista ja mahdollisia poissaoloja myös etäopetuksesta. Sairaspoissaoloista ilmoitetaan kuten aiemminkin.

 

Juttua päivitetty 17.3. kello 8:40 ja lisätty tietoja sivistysjohtajan tiedotteesta.