Poikkeuslaki ajoi kuntaväen ympäripyöreisiin työpäiviin

0

Poikkeusoloihin liittyvien hallituksen ratkaisujen täytäntöönpano lankesi pitkälti kuntien kontolle. Kunnissa on tehty pitkää päivää, kun on turvattu erityisesti tietenkin sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen ja varhaiskasvatuksen, mutta myös muiden kunnan järjestämen palvelujen muutokset ja käytännöt.

Paimion hallintojohtaja Jaana Hölsö kertoo, että kaupungin johtoryhmä on kokoontunut tällä viikolla päivittäin. Johtoryhmään kuuluvat kaupunginjohtaja, hallinto-, sosiaali- ja terveys-, sivistys- ja tekninen johtaja sekä tietohallinto- ja henkilöstöpäällikkö. Normaalioloissa tämä ryhmä kokoontuu kerran viikossa muutamaksi tunniksi.

Käytännössä johtoryhmää on nyt laajennettu tarpeellisilla vastuuhenkilöillä. Tällä viikolla myös kaupungin viestintää hoitava Jouni Lehtiranta on osallistunut kokouksiin. Pääsääntöisesti johtoryhmä on Hölsön mukaan kokoontunut kasvokkain, mutta sillä on valmius yhteydenpitoon myös etäyhteyksien kautta.

– Lisäksi käytössä on joryn whatsapp-ryhmä, sähköpostit ja teams-verkkokokous, joita kaikkia käytetään tiedon vaihtoon ja ajantasaisen tiedon säilytykseen, selvittää hallintojohtaja Hölsö.

Kaupungin työntekijöistäkin osa on tehnyt etätöitä, mutta Hölsö kertoo työskennelleensä toistaiseksi virastolla.

– Kun kotona on jo etäopiskelija ja etätyöläinen, niin töissä on parempi työrauha.

Opetus siirtyi etäkouluun

Sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen ja koulujen rehtorit ovat tehneet opetustoimen uudelleenjärjestelyjen parissa pitkiä työpäiviä. Tiistain jälkeen Paimion opetustoimi kartoitti käytännössä vuorokaudessa 1300 lapsen kodeista, onko siellä etäopetusvalmiudet eli nettiyhteys ja tietokone.

– Sekä lainakoneita että myös mobiilinettiyhteyksiä on järjestetty oppilaiden koteihin, jotta etäopiskelu on mahdollista kaikille. Varsin hyvin kodeista löytyi jo tarvittavat laitteet. Kouluissa oppilaiden yhteiskäyttöön hankitut kannettavat tietokoneet riittävät siihen, että kaikkiin koteihin saadaan tarvittava varustelu käyttöön poikkeusoloissa. Hyvää yhteistyötä on tehty ja tehdään opetustoimen sekä kaupungin tietohallinnon välillä, kertoo sivistysjohtaja Lumiainen.

Paimiossa etäopetuksen järjestämisen valmius oli entuudestaan hyvä. Kaupunki on saanut valtionavustuksia tutor-opettajien toimintaan ja hankerahaa alueellisen tutoropettajatoiminnan toteuttamiseen. TVT-koordinaattori Valtteri Mularin päätyö on jo joitakin vuosia ollut kouluttaa koulujen opetushenkilöstölle opetustyössä tarvittavia tieto- ja viestintätekniikan valmiuksia sekä pedagogiikkaa, eli sitä kuinka laitteita on järkevä hyödyntää opetustyössä.

Paimiossa kouluissa on myös nimetyt digitutor-opettajat, jotka ovat toimineet ja toimivat oman koulunsa opetushenkilöstön tukena tässäkin poikkeustilanteessa.

– Nyt nämä satsaukset ”maksavat itsensä takaisin”, ja tiedämme että opettajakunnasta löytyy osaamista, ja tarjolla on myös tukea heille, jotka vielä opetustyön muutokseen tukea tarvitsevat. Olen luottavainen, että opetustyön arki sujuu kyllä. Opettajat ovat ottaneet oman uudenlaisen roolinsa hienosti hoidettavakseen, ja miettivät pedagogisesti järkevät tavat opetuksen toteuttamiseen muuttuneessa tilanteessa, sanoo Lumiainen.

Käytännössä lukiolaiset tekevät normaaliarjessaankin jo lähes kaiken tietokoneella. Myös yläkoululaisten valmiudet ovat hyvät, mutta nuorimpien peruskoululaisten osalta on mietitty miten etäopetusta toteutetaan ja myös sitä, paljonko tietokoneita käytetään.

–Muitakin keinoja on, eikä tarkoitus ole ”istuttaa” peruskoululaisia koko ajan tietokoneen ääressä.

Kokouksia peruttu, luottamusjohtoa infotaan

Poikkeusolot vaikuttavat myös kunnan luottamuselinten päätöksentekoon. Jo nyt on siirretty ja peruttu lautakuntien kokouksia. Myös kaupunginhallituksen kokous tältä viikolta siirrettiin ensi viikolle.

Kuntalaki ja Paimion hallintosääntö mahdollistavat sähköiset kokoukset sekä sähköisen päätöksentekomenettelyn, jolloin asioita käsitellään sähköisesti tietyn ajan. Näin voivat toimia kaikki luottamuselimet, eli niin lautakunnat, hallitus kuin valtuustokin.

– Tammikuun lopulla käyttöönotettu uusi kokousjärjestelmä ja teams mahdollistavat teknisesti etäosallistumisen kokouksiin, mutta kaikilla luottamushenkilöillä ei ole sopivia laitteita, emmekä ole ehtineet perehdyttää luottamushenkilöitä tähän vielä. Osa on toki työssään tottunut etäkokouksiin, eikä se tuota ongelmaa, mutta kännykällä tai tabletilla osallistuminen ei onnistu, kertoo Jaana Hölsö.

Ensi viikon kaupunginhallituksen kokoukseen voi hänen mukaansa jo osallistua etäyhteydellä. Lähiopastusta pyritään vielä järjestämään ennen kokousta.

– Valtuusto kokoontuu tarvittaessa, seuraava kokous on alustavasti ajateltu pidettävän huhtikuun loppupuolella, mutta sekin on epävarma ja riippuu onko käsiteltäviä asioita.

Kaupunginhallituksen jäsenet on pidetty ajantasalla tehdyistä korona-toimenpiteistä. Sivistysjohtaja on tiedottanut koulutuslautakuntaa tehdyistä koulupuolen toimenpiteistä.

Virasto auki,

 

palvelupiste kiinni

Hallintojohtaja Jaana Hölsö arvioi, että poikkeustilanteeseen on pystytty reagoimaan terävästi ja asioita on järjestetty hyvässä yhteishengessä. Yhteistyötä on tehty yli toimialojen ja yli kuntarajojen. Myös Paimion-Sauvon terveyskuntayhtymässä poikkeuksellista tilannetta on pystytty hoitamaan hallitusti.

Paimion kaupungintalo pysyy ensi viikollakin avoinna, mutta palvelupiste suljetaan ensi maanantaina. Puhelinvaihde palvelee normaalisti.

Kaupungin poikkeusoloja koskeva viestintä on keskitetty kaupungin internet-sivuille korona-kuvakkeen taakse. Kaikki tiedotteet löytyvät sieltä aikajärjestyksessä, tuorein aina päällimmäisenä.