Koulujen avaaminen herättää vastakkaisia mielipiteitä

0
Vistan koulun eteinen kumisee tyhjyyttään.

PAIMIO

Kodeissa ja kouluissa jännitetään vielä tämä viikko sitä, avataanko koulut vielä toukokuussa normaaliin lähiopetukseen, ja jos avataan, niin miten. Opettajien ammattijärjestö OAJ on valtakunnallisesti ollut koulujen avaamista vastaan. Sen kanta on, että etäopiskelu jatkuisi koko kevään ja kouluun palattaisiin syksyllä. Eri lääkärijärjestöt ja terveydenhuollon arviot epidemiatilanteesta ovat myönteisempiä koulujen avaamiselle. Hallitus ratkaissee asian ehkä jo tällä viikolla.

Sauvon sivistysjohtaja Elli Sainio kommentoi, että hänen mielestään olisi hienoa, jos koulutyöhön ehdittäisiin vielä palaamaan muutaman viikon ajaksi.

– Kovasti toivon, että näin kävisi, se olisi lasten ja varsinkin koulunsa päättävien osalta tärkeää. Mutta tietenkin päätös on tehtävä terveyden näkökulmasta.

Sainio tiedostaa, että asiassa on voimakkaita näkemyksiä, ja korostaa että hänen näkemyksensä ovat omaa pohdintaa.

– Toivon, että ei otsikoida niin, että pelkän otsikon lukemalla joku aikuinen reagoi voimakkaasti. Tässä on kaksi puolta, terveys ja hyvinvointi. Kouluja ei saa avata, jos tällä tavalla on pienikin mahdollisuus menettää se hyvä, mitä rajoitustoimilla on saatu aikaan. Jos taas terveyden asiantuntijat ovat sitä mieltä, että rajoitustoimia tulee alkaa purkamaan ja purkaminen tulee aloittaa koulusta, silloin tulee myös näin toimia.

Sainio muistuttaa, että opetuksen järjestäjien tehtävä on laittaa rattaat pyörimään, jos koulut päätetään avata.

– 16.3. saimme tiedon, että koulut menevät kiinni 18.3. eli vuorokaudessa koko Suomen koulut suljettiin ja siirryttiin etäopetukseen. Toivottavasti valmistautumisaikaa tulisi enemmän kuin vuorokausi, jos tehdään päätös koulujen avaamisesta.

OAJ:ssä pelätään pandemian leviämistä ja kannetaan huolta opettajien terveydestä.

– Toisaalta meillä on jo koko poikkeusolojen ajan olleet osa alaluokkien luokanopettajista, kaikki varhaiskasvatuksen opettajat ja ohjaajat, laaja-alaiset erityisopettajat sekä koulunkäynninohjaajat töissä joka päivä lasten kanssa lähiopetusryhmissä sekä päivähoidossa. Lähiopetuksessa olevien lasten määrä on pikku hiljaa kasvanut joka viikko eli kaikki vanhemmat eivät voi enää oman työnsä vuoksi olla läsnä kotona etäopiskeleville lapsille, kommentoi Sainio.

Hän muistuttaa, että etäopiskelu on myös eriarvoistanut lapsia, kun toisilla vanhemmat ovat päivisin kotona ja toisilla eivät.

– Lapsilta on vaadittu omatoimisuutta ja reippautta enemmän kuin koskaan ennen. Jotta me voimme varmistua, että jokaisella lapsella ja nuorella on kaikki hyvin, olisi parasta kohdata jokainen kasvokkain ennen kesälomaa. Ystävät, oma luokka ja oma ope ovat asioita, mitä lapset nyt etäaikana kaipaavat. Jokaisen lapsen ja nuoren hyvinvoinnin turvaamisen kannalta toivon, että pandemia on siinä vaiheessa, että koulujen avaaminen on mahdollista.

Sainio kertoo, että Sauvossa koulutuslautakunnan kokouksessa nuorisovaltuuston edustaja oli kertonut, että etäopiskelu sujuu kyllä, mutta häntäkin oli huolettanut kokeiden tekeminen etänä ja toive oli, että koulut avattaisiin.

Pääosin pysyttäisiin etäopetuksessa

Paimion sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen ei pidä järkevänä, että koulujen toiminta täydessä laajuudessa palautettaisiin toukokuun puolesta välistä lähtien. Hänen mielestään etäopetus voisi jatkua aina lukuvuoden loppuun asti.

– Lähiopetuksen järjestämisen mahdollisuus pitäisi kyllä olla myös niille oppilaille, jotka eivät ole erityisen tuen piirissä, mutta joiden koulutyön sujumisesta on huolta. Lisäksi näkisin, että perusopetuksen päättävät oppilaat olisi hyvä saada vielä yhdessä koolle ainakin muutamiksi päiviksi ennen kuin peruskoulu heiltä päättyy, ja he suuntaavat jatko-opintoihin.

Lumiainen perustelee kantaansa sillä, että peruskoulua jatkavat oppilaat ehtivät käydä koulua vielä kyllästymiseenkin asti tulevina lukuvuosina.

– Peruskoulussa on yhdeksän vuoden aikana yhteensä melkein 1700 koulupäivää aikaa asioiden opiskeluun, joten ei tämän kevään noin 10,5 viikon poikkeusolot – jos siis koulutyö jatkuu poikkeusjärjestelyin lukukauden loppuun asti – ole kuin vain kolmisen prosenttia koko kokonaisuudesta.

Jos koulut päätetään avata lähiviikkoina, niin se toki onnistuu. Lumiainen muistuttaa, että Paimion opetustoimi järjesti etäopetuksenkin sukkelasti ja tarvittaessa opetus palautetaan yhtä sujuvasti nykyisistä poikkeusjärjestelyistä normaaliin.

– Eniten valmistautumisaikaa tarvitsevat ruokapalveluista sekä kuljetuksista vastaavat yritykset, jotta tarvittavat elintarviketilaukset saadaan tehtyä niin, että kaikille taas kouluruoka järjestyy normaalisti, ja saadaan kaikki tarvittavat autot ajamaan koulukyytejä.

Julkisessa keskustelussa on noussut esiin myös ajatuksia siitä, että lukukautta pidennettäisiin kesäkuulle tai että elokuussa koulu alkaisi aiemmin. Kumpikaan näistä ajatuksista ei saa Lumiaiselta tukea.

– Lukuvuoden pidentäminen kesäkuulle on turhaa. Muutamassa päivässä ei enää ihmeitä tehdä, ja kesälomalle pääsyä on tarpeetonta pitkittää. Kevät on ollut kaikille poikkeuksellinen ja raskas, ja koulutyötä on kuitenkin jatkettu etäopetuksena niin, että koulupäiviä sinänsä ei ole jäänyt pitämättä niin, että niitä pitäisi korvata. Niin oppilaat kuin henkilökunta tarvitsevat ensi kesän kesälomaa palautumiseen.

Lumainen toteaa, että ensi syksy on joka tapauksessa normaalia työläämpi, koska joudutaan paikkaamaan ja täydentämään niitä aukkoja, joita kevät aiheuttaa.

– Eli toiveissani on, että ensi syksynä päästäisiin taas jatkamaan koulutyötä normaaliin tapaan ja normaaliaikataulussa niin, että kaikki ovat myös saaneet lomailtua ja kerättyä voimia tulevaa lukuvuotta varten.

”Muutamista oppilaista oli alkuun huolta”

Etäopetuksesta on kuultu paljon hyviä paikallisia onnistumiskokemuksia, mutta toki on ollut pieniä haasteitakin. Paimiosta Vistan koulun rehtori Ari Nuorikkala vastaa kysymykseen ovatko kaikki oppilaat ”tallessa”, että tällä hetkellä Vistan koulun oppilaita ei ole ”kateissa”.

– Etäopintojen alussa oli pari tapausta, mutta ne on oppilashuollon ja sosiaalitoimen yhteistyöllä saatu hoidettua.

Tämän vahvistaa myös sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen, joka kertoo, että koulut ja oppilashuollon henkilöstö ovat tehneet tarvittaessa tiivistä yhteistyötä sen suhteen, että oppilaisiin saadaan yhteys ja pystytään tukemaan niitäkin oppilaita, jotka eivät ole pärjänneet itsenäisesti etäopetuksessa.

– Kaikille lapsille tämä tilanne, jossa suurin osa oppilaista on etäopetuksessa ei ole hyvä, ja parhaita mahdollisia tukikeinoja pyritään järjestämään.

Huhtikuun puolen välin jälkeen ministeriön ja Avin ohjeistus tarkentui koskien erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetusta.

– Koulussa on tehty järjestelyitä, joilla pyritään tukemaan niiden oppilaiden koulunkäyntiä, jotka eivät itsenäisesti etäopetuksessa ole pärjänneet.

– Varsinaisia lähiopetuspäiviä ei voida järjestää, mutta yksittäisiä tukitunteja on joillekin sellaisille oppilaille järjestetty, joilla ei nyt ole varsinaista oikeutta osallistua säännölliseen lähiopetukseen.

Myös oppilashuollosta on kehitetty uusiakin palvelumuotoja, jotta lapset saavat lisätukea. Asiassa on oltu myös yhteydessä koteihin ja pyritty vastaamaan myös huoltajien taholta tulleisiin pyyntöihin ja huoliin, jotta kotona oleville lapsille saadaan aikuisen tukea.

– Tukea annetaan livenä niin puhelimitse, etäyhteydellä kuin myös tapaamalla joko koulun tiloissa tai muualla.

Lumiainen muistuttaa, että osalle oppilaista etäopetus on sopinut mainiosti. Ajatuksina on myös se, mitä muutoksia ja uudistuksia tämän kevään kokemukset tuovat jatkossa opetuksen järjestämiseen.

Sauvossa kaikki oppilaat ovat ”tallessa”

Sauvon sivistysjohtaja Elli Sainio sanoo, että Sauvossa kaikki oppilaat ovat ovat olleet koko ajan kouluyhteydessä.

– Olemme sen verran pieniä. Jo ensimmäisellä etäopetusviikolla koulu oli yhteydessä kaikkiin perheisiin ja etäopetus on sujunut hyvin, hän iloitsee.

Pienuuteen liittyen Sauvossa on ollut helppoa myös soveltaa opetusta oppilaiden tarpeiden mukaan.

– Tukitoiminnot ovat käytössä, lähiopetusta saa antaa, kotiin toimitetaan tarvittaessa opiskelupaketteja ja joku voi käydä jopa tilanteen mukaan koululla tukiopetuksessa, hän listaa.

Liveopetuksessa on otettu myös henkilökohtaisia kontakteja opettajan ja jonkun oppilaan välillä, ja näin asiat ovat järjestyneet.

– Meillä on myös erittäin onnistuneesti kehitetty virtuaalivälituntitoimintaa teamsin kautta. Siinä on kunnostautunut erityisesti koulunkäynninohjaaja Sami Lundqvist. Pääsin itsekin kerran seuraamaan kun hän jutteli sillä välitunnilla poikien kanssa peleistä ja tubettamisesta. Kuulosti kyllä hyvältä!