Leader-tukea mukavasti Peimarin seudulle

0
Paimion Rasti on yli 300 jäsenen seura, huipuista nuorisoon. Arkistokuva on vuodelta 2014.

Leader Varsin Hyvän hallitus on puoltanut Peimarin seudulla useita hankkeita, jotka liittyvät Hyvinvointi ja turvallisuus maaseudulla -teemaan. Tukea saaneiden toimenpiteiden tavoitteena on edistää yhteisten tilojen ja luontokohteiden käyttöä sekä niiden käyttömukavuutta ja turvallisuutta. Teemaan liittyvää tukea myönnettiin yhteensä 45 000 euroa, kutakin toimenpidettä kohden 1 000–7 000 euroa.
Parantolan metsät ry saa 4 476 euroa Paimion parantolan kulttuuri- ja luontopolkua varten. Tarkoitus on tehdä noin kahden kilometrin mittainen opastettu polkureitti, jonka varteen asennetaan infotauluja ja penkkejä.
Karunan Urheilijat ry saa 2 450 euroa Kalliorannan pihan kunnostukseen ja kalusteisiin. Kalliorantaan hankitaan uudet pöydät ja tuolit terassille sekä kaunistetaan etupihaa istutuksilla.
Paimionjoki-yhdistys ry aikoo kunnostaa Oinilan Jokipolun portaita, siltoja ja kaiteita sekä hankkia penkkiä ja pöytiä. Siihen saadaan tukea 2 086 euroa.
Sukselan Kyläyhdistys ry on saamassa 1 659 euroa opastaulun ja kylttien hankkimiseen Sukselan vanhan kyläkoulun pihalle
Teemaan liittyvien hankkeiden ulkopuolella Leader-tukea saavat Aurajoen Matkailutien esiselvitys ja Paimion Rasti. Rastituvan katon ja ulkoverhoilun uusimiseen puolletaan 31 666 euron tukea. Rastilaiset aikovat uusia vesikaton ostopalveluna ja kunnostaa ja maalata ulkoverhoilua tarpeellisilta osin lähinnä talkootyönä.
Rastitupa on yhdistyksen omistuksessa oleva entinen koulurakennus noin neljän kilometrin päässä Paimion keskustasta. Sen tyypillistä käyttöä ovat nuorten ja edustusjoukkueen leirit, treenit, kokoukset, tarvikevarastointi ja talkootoiminnat. Rastitupaa käyttävät myös ulkopuoliset tahot. Kevolan kyläyhdistys vuokraa tupaa kokoontumisiin ja tapahtumiin.