Nuorten kesätyöseteli tulee haettavaksi Paimiossa

0
arkistokuva

PAIMIO

Paimion kaupunki on todennut, että kaupungin kesätyön tarjoamisen mahdollisuudet ovat olennaisesti vähentyneet korona-pandemian ja sen johdosta annetun lainsäädännön määräysten johdosta.

Kaupunki on joutunut sulkemaan työpaikkojaan ja organisoimaan toimintojaan uudelleen, joten kesätyöpaikkojen haun valmistelu on toistaiseksi keskeytetty. Kesätyöpaikkojen tarjoamisen mahdollisuuksia selvitetään kevään kuluessa.

Tästä tilanteesta johtuen Paimion kaupunki tukee paimiolaisten nuorten kesätyöllistymistä tarjoamalla haettavaksi nuorten kesätyösetelin, jonka arvo on 320 euroa.

Kesätyöseteliin on oikeutettu jokainen paimiolainen 16-20-vuotias nuori, joka on hakenut ja saanut kesätyöpaikan yksityiseltä yritykseltä, yhdistykseltä tai säätiöltä.

Kesätyösetelin ehtona nuoren palkkaavalle yritykselle on, että palkattu henkilö asuu ja on kirjoilla Paimiossa ja että hänet palkataan vähintään neljän viikon (20 työpäivän) työjaksolle. Lisäksi edellytetään, että nuorelle maksetaan työstä alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Kesätyöseteliä haetaan kaupungilta myöhemmin annettavan ohjeen mukaan.

Paimion kaupunginhallitus on samalla korottanut yritysten kesätyöllistämisen euromääräistä tukea. Tuki neljän viikon työjaksolta on 320 euroa aikaisemmin päätetyn 280 euron sijasta.

Tuen myöntämisen muut ehdot säilyvät ennallaan. Tuki maksetaan korotettuna myös kesätyötukea jo hakeneille yrityksille.