Nyt voi hakea kipsikäsittelyä pelloille

0
KIPSI-hanketta ja kipsinlevitystä esiteltiin syksyllä Saaren marjatilan mailla Paimiossa. Samalla kuultiin asiantuntijanäkemyksiä ja kipsiä käyttäneiden viljelijöiden kommentteja. KIPSI-hanke on osa ympäristöministeriön luotsaamaa Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa.

PAIMIO Saaristomeren valuma-alueen viljelijät voivat nyt hakea pelloilleen kipsikäsittelyä, joka tarkoittaa, että pellolle levitetään kalkkia, joka vähentää merkittävästi fosforin huuhtoutumista vesistöihin ja mereen. Kipsi-hankkeeseen osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta, eli kalkki toimitetaan peltoon levitettynä ja viljelijän tehtäväksi jää vain muokata pelto osana syystöitä. Kokemusten perusteella kipsi ei haittaa viljelyä vaan on pikemminkin eduksi erityisesti savimaalla, jossa se parantaa maan rakennetta.

Seudun viljelijöistä useat ovat jo saaneet kirjeen, jossa kipsihankkeeseen kannustetaan. Elyn toive on saada mukaan viljelijöitä niin, että kipsikäsittelyn ja vesiensuojelun piiriin tulisi 50 000 hehtaaria peltomaata Saaristomeren valuma-alueelta kahden vuoden kuluessa. Luomuviljelyssä oleville pelloille kipsikäsittelyä ei ole.

Saaristomeren fosforikuorma ennätyksellinen

Lumeton ja roudaton talvi ja runsaat sateet huuhtoivat erityisesti kiintoainesta ja fosforia jokiin ja niiden kautta rannikkovesiin. Fosforivirtaama Saaristomereen oli joulu- ja tammikuussa noin kaksinkertainen verrattuna vuosien 2000–19 talvikuukausien keskiarvoon, helmikuussa jopa lähes lähes kymmenkertainen.

Avoimen Itämeren ja rannikkovesien rehevöitymisen hillitsemiseksi Suomi on sitoutunut vähentämään sekä fosfori- että typpikuormitusta. Tavoitteen saavuttamisen näkökulmasta keskeistä on hajakuormituksen, eli erityisesti maatalouden ravinnepäästöjen parempi hallinta. Tähän mennessä hajakuormituksen vähentämiseksi tehdyt toimenpiteet eivät ole tuottaneet toivottua tulosta.: fosforipitoisuus on alentunut monissa joissa, mutta pitoisuuksien laskusta huolimatta fosforikuorma on pysynyt entisellä tasolla. Typpikuormitus ei ole alentunut lainkaan.

Tuoreimman pintavesien tila-arvion mukaan Saaristomeren tila on heikentynyt edellisestä, vuonna 2013 tehdystä luokituksesta. Saaristomeri kuuluu nyt valtaosaltaan tyydyttävään luokkaan. Heikoimmassa tilassa ovat rannikonläheiset vedet ja sisäsaaristo, joiden luokka on monin paikoin välttävä. Hyvään tilaan luokiteltuja vesimuodostumia Saaristomerellä ei ole enää lainkaan.

Kipsikäsittelyn hakeminen ja saaminen tilan peltolohkoille ei vaikuta tilan maataloustukiin tai maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän rahoitukseen, vaikka se valtiontukea onkin.

Tuki on haettavissa osoitteessa www.kipsinlevitys.fi

Kipsikäsittelyä voi hakea juhannukseen asti.