Päiväkoteja pantiin kiinni- Toiminta keskittyy Jokelan, Hanhijoen ja Tapiolan päiväkoteihin

0
Arkistokuva päiväkodin eteisestä.

Paimiolaiset ovat totelleet kiitettävästi valtioneuvoston suositusta, että koronaviruspandemian vuoksi varhaiskasvatuksessa olevat lapset tulee pitää kotona jos se on mahdollista. Lapsia on ollut Paimion päiväkodeissa niin vähän, että Ala-Vistan, Lempilän ja Kriivarin päiväkodit päätettiin sulkea toistaiseksi.

Ala-Vistan päiväkodin lapset ovat siirtyneet Jokelan päiväkotiin, Lempilän lapset Hanhijoen päiväkotiin ja Kriivarin lapset Tapiolan päiväkotiin.

– Keskittäminen tehtiin ihan arjen sujuvuuden ja turvallisuuden näkökulmasta. Mitään taloudellisia säästöjä tällä ei haettu, sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen kertoo.

Yksi syy päätökseen oli lasten pieni lukumäärä, mutta Lumiaisen mukaan myös se, että uuden järjestelyn avulla päiväkoti voi joustaa, jos lasta ei pystytä noutamaan normaaliin aikaan. Kriittisissä tehtävissä työskenteleväthän voidaan poikkeuslain aikana velvoittaa ylitöihin.

– Lisäksi ruokahuoltoresurssit voidaan näin käyttää järkevämmin ja vähemmin kuljetuksin. Samoin siivousresurssia vapautuu sinne missä sitä tarvitaan nyt erityisesti, esimerkiksi terveyskeskukseen.

JHL ehti jo esittää julkilausuman, että ryhmien yhdistäminen pandemian aikana on vastuutonta niin lasten kuin varhaiskasvatuksen työntekijöiden kannalta. Lumiainen kertoo, että Paimiossa ei ollut kyse lapsiryhmien yhdistämisestä tässä vaiheessa.

– Ryhmät pysyivät ennallaan, ja me tavallaan siirsimme vain seinät, Lumiainen sanoo.

Toimintaa päiväkodeissa siis jatketaan pienissä ryhmissä. Päiväkodeissa on läsnä noin parikymmentä prosenttia normaalista lapsimäärästä.

Henkilökuntaresurssia on varattu jokaiseen yksikköön siten, että pienryhmätoiminta mahdollistuu. Mukana on lapsille tuttua henkilökuntaa omasta päiväkodista. Päiväkotien johtajat vastaavat edelleen oman yksikkönsä toiminnasta.

Päivähoitomaksuun hyvitys poissaoloista

Paimion koulutuslautakunta on päättänyt, että varhaiskasvatusmaksut koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan aikana hyvitetään kaikilta niiltä päiviltä, jolloin lapsi ei ole varhaiskasvatuksessa. Hyvitykset maksetaan hoitopäivistä 18.3.2020 alkaen. Tällä halutaan tukea lapsiperheitä ja kannustaa hoitamaan lapset kotona.

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista ei velvoita kuntia tällaisiin maksuhyvityksiin, mutta kunnat voivat kuitenkin itse päättää lakia laajemmista maksuhyvityksistä esimerkiksi karanteenin tai muun poissaolon osalta.