Perheille järjestetään apua poikkeusoloista huolimatta. Ruokahuolto ei vielä ongelma Paimiossa.

0
Perheenjäsenten yhteisessä työskentelytilassa keskittyminen on harvoin parhaalla mahdollisella tasolla. Kuvituskuva.

PAIMIO

Korona-pandemian johdosta perheiden elämä rajoittuu nyt pitkälti omaan kotiin. Monessa lapsiperheessä tilanne on ollut rankka jo entuudestaan, ja nyt on muutamassa viikossa tullut uudenlaista lisäkuormitusta.

Kunnallislehti tiedusteli, minkälaisia auttamistoimia Paimiossa on nykytilanteessa mahdollista kohdentaa perheille, joille arjessa selviäminen on vaikeaa.

Entä missä määrin perheissä on omasta takaa kykyä sietää vastoinkäymisiä ja stressireaktioita sekä sopeutua uuteen ennalta arvaamattomaan tilanteeseen?

Matalan kynnyksen ”Pyydä apua” -nappi

– Paimiossa ollaan uudenlaisen haastavan tilanteen edessä niin kuin muuallakin Suomessa. Perheitä pyritään auttamaan sitä mukaa, kun tilanteet tulevat tietoomme, toteaa Paimion kaupungin johtava sosiaalityöntekijä Noora Lahti.

– Nyt aluksi olemme pyrkineet lisäämään Internet-sivuille näkyvyyttä matalan kynnyksen yhteydenottotavoista ja lisäämään myös puhelimitse annettavaa palveluohjausta ja neuvontaa. Käytössämme on muitakin sähköisiä yhteydenottokanavia, kuten esimerkiksi Pyydä apua -nappi, joka toimii matalan kynnyksen palvelukanavana.

Pyydä apua -napin kautta voi lähettää salatulla viestillä yhteydenottopyynnön tai kysyä apua omaan tilanteeseen.

Lahden mukaan kyseessä on helppo ja nopea tapa olla yhteydessä lasten ja perheiden palveluihin.

– Jos perheellä on taloudellisia haasteita, niin täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemuksen voi tehdä sähköisesti. Myös sähköiset ilmoitus- ja yhteydenottolomakkeet – kuten lastensuojeluilmoitus ja sosiaalihuollon yhteydenotto-ilmoitus – ovat käytössä.

Perhekohtaista pohdintaa

Lahden mukaan auttamistoimia pohditaan lapsi- ja perhekohtaisesti, kun sosiaalitoimeen saapuu ilmoitus perheen tilanteeseen liittyvistä haasteista.

– Perheille on tärkeää saada tieto siitä, että apua järjestetään poikkeusoloista huolimatta myös vaativissa tilanteissa ja haasteissa, hän sanoo.

Lahti muistuttaa pandemian koskettavan koko Suomea ja koko maailmaa. Emme siis ole murheinemme ainakaan yksin.

– Tilanne vaatii nyt paitsi uudenlaisia toimintatapoja myös yhteistyötä ja laajaa yhteistä rintamaa, jotta virus saadaan voitettua. Toiveikkuuden näkökulmasta on hyvä muistaa, että perheissä ja yhteisöissä on myös omia voimavaroja, joista ammennetaan toiveikkuutta haastavissa tilanteissa.

– On selvää, että pandemia kuormittaa monin tavoin sekä lapsia että aikuisia. Monenlaisia kysymyksiä ja pelkoja on ilmassa. Kaikkia tilanteita on mahdotonta lähteä sosiaalitoimessa etukäteen pohtimaan, sillä ratkaisuihin vaikuttavat niin monet tilannekohtaiset asiat, hän toteaa.

– Monia huolettaa tilanne, ja myös auttavia käsiä on tullut esiin monista eri suunnista, mikä on erittäin positiivista.

Tilanne tulee muuttumaan

Paimiossa on Lahden mukaan ollut toistaiseksi vielä melko vähän yhteydenottoja uuteen tilanteeseen liittyen. Sosiaalihuollon palveluissa ollaan kuitenkin huolissaan siitä, miten poikkeustilanne tulee pitemmällä jänteellä vaikuttamaan asiakkaiden selviämiseen ja missä määrin se lisää palvelujen tarvetta.

– Tällä hetkellä pyrimme tekemään paljon yhteistyötä ja kartoittamaan paikallisten toimijoiden sekä kaupungin sisäisiä mahdollisuuksia tukea lapsiperheitä. Monenlaisia toimia on meneillään.

Myöskään intensiivisen avun tarve ei toistaiseksi ole merkittävästi lisääntynyt paimiolaisissa perheissä.

– Ajattelisin kuitenkin, että tilanne tulee muuttumaan, mitä kauemmin pandemia jatkuu, Lahti sanoo.

Entä onko perheiden ruokahuolto ongelma Paimiossa?

– Jossain määrin on, ei kuitenkaan mittavasti. Tilanteen jatkuessa sekin asia tulee luultavasti muuttumaan.

Voiko sijoitusten määrä kasvaa, ellei perheitä tueta oikea-aikaisesti ja riittävästi?

– Se on mahdollista. Lasten kohdalla ollaan kokonaisuudessaankin huolestuttavassa tilanteessa, koska heitä ei enää tavata luonnollisissa ympyröissä, kuten kouluissa, päivähoidossa ja harrastuksissa. Varmasti myös vaikeissa olosuhteissa olevia lapsia jää näkemättä ja kuulematta.