Sairaanhoitopiirikin ennakoi jo lomautustarpeita, koska sen talous heikkenee

0
TYKS:n ensiapupoliklinikan käytäviä. Arkistokuva TS/ Ari-Matti Ruuska.

Koronavirusepidemia on heikentänyt merkittävästi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin taloutta, koska valmiuslain mukainen varautuminen on supistanut normaalia toimintaa. Sairaanhoitopiirin hallitus päätti tiistaina ottaa käyttöön toimia, joihin voivat kuulua myös määräaikaiset lomautukset.

Monista muista sairaanhoitopiireistä poiketen Varsinais-Suomessa kiireetöntä, ennalta suunniteltua hoitoa ei ole täysin lopetettu. Tämänhetkisen arvion perusteella potilasmäärät ovat kuitenkin pudonneet useimmilla erikoisaloilla 20–50 prosenttia.

– Väheneminen on osin seurausta sairaanhoitopiirin varautumiseen liittyvistä toimenpiteiden peruutuksista, mutta myös potilaat ovat peruttaneet aikoja merkittävästi. Myös päivystyksen kautta tulevien potilaiden määrä on vähentynyt ainakin tilapäisesti, sairaanhoitopiirin johtaja Göran Honga kertoo.

Jos poikkeustilanne jatkuu heinäkuun loppuun, alijäämäksi ennustetaan 54 miljoonaa euroa. Laskutus jäsenkunnilta alittuisi 44,2 miljoonaa euroa. Alustavan arvion mukaan koronasta johtuva poikkeusaika vaikuttaa myös ensi vuonna, jolloin jonon purku ja hoidon viivästymisen aiheuttamat potilastapaukset kasvattavat kuntien kustannuspaineita.

Sairaanhoitopiiri on käynnistänyt toimenpiteitä, joilla tilanteen haitallisia terveys- ja talousvaikutuksia pyritään vähentämään. Kiireettömän hoidon palvelut pidetään mahdollisimman normaalina virustilanne huomioiden. Henkilöstöä kannustetaan vapaaehtoisiin lomiin ja vapaisiin.

– Mikäli poikkeustila jatkuu pitkään ja potilasmäärät pysyvät matalina, saattaa kuitenkin tulla eteen tilanne, jossa ei kyetä vähentämään henkilöstön työpanosta riittävästi ja tarkoituksenmukaisesti joissain yksiköissä. Yhtenä ja viimeisenä keinona listalla on määräaikaiset lomautukset, Honga sanoo.

Sairaanhoitopiirin johtaja voi tarvittaessa käynnistää koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Irtisanomisia ei käytetä. Lomautukset voisivat olla enintään 90 päivän pituisia.

Honga sanoo ymmärtävänsä, että tämä voi tuntua henkilökunnasta epäoikeudenmukaiselta keinolta, koska se on jatkuvasti tehnyt parhaansa. Hänen mukaansa koronavirusepidemiaan varautuminen sekä potilaiden hoito on sujunut sairaanhoitopiirissä mallikkaasti.

Hallituksen linjaus on keino varautua koronakevääseen, jonka etenemistä on vaikea ennustaa.

– Toistaiseksi emme ole tilanteessa, että lomautuksia tarvittaisiin, vaan pyrimme esimerkiksi lomien etupainotteiseen käyttämiseen sekä kannustamme henkilöstöä muihinkin vapaaehtoisiin vapaisiin ja toimintojen järjestelyihin. Emme siis ryhdy yt-neuvotteluihin kevyin perustein ja pyrimme vaikuttamaan tilanteen kehittymiseen kaikilla muilla keinoilla, Honga painottaa.