Yksinyrittäjä voi hakea kunnalta tukea koronavirustilanteessa

0
Arkistokuva: Riitta Salmi.

PAIMIO-SAUVO-KAARINA

Yksinyrittäjät voivat hakea kunnilta tukea koronavirustilanteessa. Haku tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta

Vaikka tukea haetaan kunnasta, rahoittaa valtio tuen kokonaisuudessaan.

Tuki on suuruudeltaan 2 000 euroa kutakin tuen saavaa yksinyrittäjää kohden. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen.

Tavoitteena nopea käsittely

Paimion elinkeinojohtaja Mika Ingin mukaan yksinyrittäjien hakujärjestelmien tekninen valmius on hyvässä tilassa.

– Resurssit on kunnissa valjastettu. Tällä pyritään haun käynnistyttyä siihen, että käsittely olisi nopeaa ja että rahat olisivat tilillä viivyttelemättä. Pyritään maksimissaan kahden viikon prosessiin, mutta pääsiäinen ja sen pyhät saattavat aiheuttaa hidasteita, varsinkin maksatukseen, Ingi kertoo.

Vaikka kunta käsittelee teknisesti hakemukset, niin kunnalla ei Ingin mukaan ole viime kädessä päätäntävaltaa siitä, kenelle tuki myönnetään. Kriteeristö tulee työ- ja elinkeinoministeriöltä.

– Myös TE-keskus tulee myöhemmin tarkastamaan myönnetyt avustukset. Jos virheellisiä myöntöjä on tehty omien yrittäjien eduksi, niin niitä peritään takaisin.

Haku suoritetaan Turun järjestelmien kautta. Paimion kunnan edustajat käsittelevät hakemuksen Turun järjestelmässä, ja Turku hoitaa maksatuksen.

Maksuvalmiuden ylläpitämiseen

Tuen tavoitteena on osaltaan turvata, että tukea saava yritys pystyy jatkamaan toimintaansa kannattavasti koronaviruksen aiheuttaman kriisin jälkeen. Tukea käytetään yksinyrittäjän maksuvalmiuden ylläpitämiseen.

Haku pyritään avaamaan kunnissa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään huhtikuun alkupuoliskolla. Kunnat tiedottavat asiasta tahoillaan.

Kunnan käytettävissä oleva rahoitus on kunnan kokoon suhteutettu laskennallinen osuus valtion kyseistä tarkoitusta varten myöntämästä sadasta miljoonasta eurosta.

Tukea voi hakea taloudellista toimintaa Suomessa harjoittava päätoiminen yksinyrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.

Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja – mukaan lukien freelanceryrittäjä – jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa.

Tuen ehtona heikentynyt talous

Avustuksen myöntämisen ehtona on merkittävä heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia. Tuki on harkinnanvarainen, ja yksinyrittäjän on kyettävä osoittamaan, että tuen saamisen edellytykset täyttyvät.

Tukea ei voida myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa jo ennen koronakriisiä. Tukea ei myönnetä myöskään yritykselle, jolla on verovelkoja.

Avustusta voidaan maksaa 1.3.2020–31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin. Tukea voi hakea syyskuun 2020 loppuun saakka.

Tukea voi hakea rinnakkain yrittäjille tulossa olevan laajennetun työttömyystuen kanssa.

Jos yksinyrittäjä on hakenut ja saanut tukea kunnasta, se otetaan myöhemmin huomioon mahdollisen työttömyysturvan kohdalla.