Arkkihiippakunta valitsee uuden piispan syksyllä

0
Piispa Kaarlo Kalliala tapasi perjantain kuluessa seurakuntalaisia laajalla rintamalla, viimeksi illalla Mikaelintalolla.

Turun arkkihiippakunnan piispana vuodesta 2011 toiminut Kaarlo Kalliala jää eläkkeelle ensi helmikuussa ja uusi piispa valitaan syksyllä 2020. Tuomiokapituli on määrittänyt, että piispanvaalin ensimmäinen kierros käydään 5.11. ja jos toinen kierros tulee, se toimitetaan 3.12. Uusi piispa aloittaa 1.2. 2021.

Piispanvaalin toimittaminen oli julkisuudessa esillä reilu kuukausi sitten. Koronavirusepidemian poikkeusolojen vaikutus piispanvaalin järjestämisaikatauluun johti siihen, että tuomiokapituli on myöntänyt Kallialalle kahden kuukauden jatkoajan piispan virassa siten, että hänen viranhoitonsa päättyy 31.1.2021.

Piispan vaalin käynnistäminen edellyttää sitä, että seurakuntien kirkkovaltuustot ja seurakuntaneuvostot pääsevät valitsemaan maallikkovalitsijat. Vaalissa äänioikeutettuja ovat arkkihiippakunnan papit ja lehtorit, hiippakunnasta hiippakuntavaltuustoon valitut maallikkojäsenet, kirkolliskokoukseen valitut maallikkoedustajat ja kirkkohallitukseen valittu maallikkojäsen, hiippakunnan seurakuntien maallikkovalitsijat sekä tuomiokapitulin lakimiesasessori ja maallikkojäsen.

Arkkihiippakunnassa on äänivaltaisia pappeja ja lehtoreita 1.4.2020 yhteensä 596. Maallikkojäseniä valitaan yhtä monta. Kirkkovaltuustot ja seurakuntaneuvostot valitsevat maallikkovalitsijat 1.7.2020 mennessä.

Piispan vaalin ehdokasasettelu alkaa 6.7. ja päättyy 7.9.2020. Oikeus asettaa ehdokas piispan vaalissa on valitsijayhdistyksellä, jonka muodostaa vähintään 30 tässä vaalissa äänioikeutettua henkilöä.

Turun arkkihiippakunnan piispa tukee ja ohjaa papistoa sekä edistää seurakuntien toimintaa. Hän johtaa hiippakunnan toimintaa ja on hiippakuntansa hengellinen johtaja ja osallistuu hiippakuntansa alueella yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Arkkihiippakunnassa on kaksi piispaa. Piispallinen vastuu ja piispan tehtävät jakautuvat arkkipiispan ja piispan kesken. Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti piispan ensisijaiseen vastuualueeseen kuuluu 42 arkkihiippakunnan seurakuntaa Paimion, Nousiaisten, Ala-Satakunnan ja Porin rovastikunnissa. Arkkipiispan vastuualueeseen kuuluu Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän alueen yhdeksän seurakuntaa.