KHO hylkäsi neljän Huso-Pöylän tuulimyllyn luvat

0
Koska Huso-Pöylän osayleiskaava piti korkeimmassa hallinto-oikeudessa, ja kaavassa alue on tuulivoimaan soveltuvaa, CPC Finland hakee lupia uudestaan.

PAIMIO

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt neljän Huso-Pöylän alueelle suunnitellun tuulivoimalan rakennusluvat Paimion ja Sauvon kuntien rajamailla, mutta piti voimassa tuulivoimapuiston osayleiskaavan. Alueelle suunnitelluista kahdeksasta tuulimyllyistä vain puolet on siis tässä vaiheessa rakennettavissa. Kahden myllyn rakennusluvat Paimion puolella ja kahden Salon puolella kaatuivat lupahakemuksen puutteisiin.

Korkeimman hallinto-oikeus kumosi näiden neljän myllyn rakennuslupien myöntämispäätökset siis siksi, että piti rakennuslupahakemuksia puutteellisina. Näistä rakennuslupapäätöksistä ei KHO:n mielestä käynyt riittävästi ilmi, millaisena myllyt on lupa rakentaa.

Rakennuslupien hakija CPC Finland Oy:n toimitusjohtaja Erik Trask piti rakennuslupien hylkäämispäätöstä valitettavana, mutta kertoo, että yritys käynnistää heti uusien rakennuslupahakemuksien valmistelun näihin neljään nyt hylättyyn hakemukseen.

– Hylkäyksen perusteena oli voimaloiden yksilöinti hakemuksessa. Meidän kannalta erittäin valitettavaa, mutta päätös on mitä se on. Hakemus tehtiin tuohon aikaan normaalilla käytännöllä, mutta tämän osalta tulkinta muuttui KHO:n päätöksissä viime vuonna.

Trask muistuttaa, että Huso-Pöylän alue on kaavoitettu tuulivoima-alueeksi, ja osayleiskaava on lainvoimainen.

– Siksi olen luottavainen, että kyseessä on ainoastaan osa-projekti viivästys. Analysoimme tilanteen seuraavien viikkojen aikana liittyen näihin neljään nyt rakennusvalmiisiin voimaloihin. Oletan tällä hetkellä, että Huso-Pöylän tuulipuisto-alue rakennetaan kahdessa vaiheessa. Ensin tällä hetkellä luvitetut neljä voimalaa, ja myöhemmässä vaiheessa loput neljä.

Rakennuslupapapereista ei selvinnyt millaisia myllyjä tulossa

PAIMIO,SALO

SSS | Talvikki Salin

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on hylännyt neljän tuulivoimalan rakennusluvat Huso-Pöylän alueella. Päätökset annettiin viime viikolla. CPC Finland Oy aikoo rakentaa Salon ja Paimion rajalle kahdeksan tuulivoimalaa: Paimion puolelle kuusi ja Salon puolelle kaksi.

Paimion ympäristölautakunta ja Salon rakennus- ja ympäristölautakunta myönsivät tuulivoimaloille rakennusluvat vuonna 2016, mutta lähialueen asukkaat valittivat niistä. Turun hallinto-oikeus hylkäsi valitukset vuonna 2018, minkä jälkeen asukkaat valittivat päätöksistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Nyt KHO on kumonnut päätökset ja hylännyt molempien Salon voimaloiden ja kahden Paimion voimalan rakennuslupahakemukset. CPC Finland Oy:lle jää lupa neljän tuulivoimalan rakentamiselle Paimion puolelle.

KHO perusteli päätöksensä rakennuslupahakemusten puutteellisuudella. Käytännössä näistä nimenomaisista lupapäätöksistä ei käy yksiselitteisesti ilmi, millaisiin rakennustoimenpiteisiin luvanhakija on rakennuslupien perusteella oikeutettu. Rakennuspäätöksissä tai niihin liittyvissä lupaehdoissa ei ole määritelty toteutettavaa voimalatyyppiä tai tuulivoimaloiden muita teknisiä yksilöintitietoja, kuten enimmäistehoa tai suurinta sallittua äänitehotasoa. Lisäksi tuulivoimaloiden päämitoista on esitetty pääpiirustuksissa vain alustavat tiedot.

Koska tuulivoimaloiden keskeisiä ominaisuuksia koskevat tiedot jäävät rakennuslupapäätösten ja pääpiirustusten perusteella epäselviksi, KHO katsoo, että rakennuslupamenettelyssä ei ole riittäväsllä tavalla varmistettu, että suunniteltu rakentaminen on osayleiskaavan määräysten mukaista ja täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt rakennusluvan myöntämisen edellytykset.

Alueen asukkaat ovat vaatineet myös Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaavan hyväksymispäätöksen purkamista. Siitä KHO antoi tiistaina hylkäävän päätöksen. Paimion kaupunginvaltuusto hyväksyi Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaavan vuonna 2014.