Kuninkaantie ry:lle rahoitusta

0
Kuninkaantietä on pätkittäin vielä entisellään. Tuorlasta se johtaa kohti Raadelman kartanoa.

Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto on myöntänyt Kuninkaantie ry:lle rahoituksen 12 000 euroa verkkojulkaisun tekemiseen kulttuurihistoriallisesti mielenkiintoisista kohteista Kuninkaantien varrella. Työ aloitetaan rahoituksen myöntäjän mukaan Varsinais-Suomesta, ja yhdistys kartoittaa kesäkuun alussa kohteet Turun Suurtorilta Perniöön, Raaseporin rajalle asti.

Paikallisilla on nyt mahdollisuus esittää kohteita, joiden koetaan voivan tuoda lisäarvoa, ja joiden esittely on helppoa. Kohteiden tulee olla maksuttomia, mielellään esteettömiä tai helposti saavutettavia, kulttuurihistoriallisesti mielenkiintoisia ja tarinallistettavia. Ehdotuksia pyydetään jo nyt maakunnan asukkailta sähköpostitse osoitteeseen info(a)kuninkaantie.info

Kuninkaantie eli Suuri Rantatie eli Alinen Viipurintie alkaa Turusta vanhan raatihuoneen nurkalta ja päättyy Viipuriin. Kaarinassa vanha Kuninkaantie kulkee siten, että tielinjaus on nykytien pohjoispuolella oleva Viipurintie ja nykytien eteläpuolella oleva Tuorlantie ja edelleen Tuorlan kartanon ohitse. Edelleen, vanha tielinjaus kulkee Rungon kestikievarin ja Piikkiön kirkon sivuitse kohti Makarlaa ja Tammisiltaa. Paimiossa etappeja ovat mm. Sillankorvan talo, vanha pappila, kirkko ja siitä kohti Hajalan kylää ja Trömperin kestikievaria.