Lisää rahaa tuli teiden päällystämiseen

0
Luvassa on lisärahan turvin uutta pintaa muun muassa 110-tielle Piikkiöön.

Tienpitoon saatiin lisärahoitusta ja sen myötä Varsinais-Suomeenkin tulee lisää päällystyskohteita. Lisärahoitus Varsonais-Suomen Elylle on lähes 3,2 miljoonaa euroa ja siitä 2,4 miljoonaa käytetään teiden uudelleen päällystämiseen.

Alustavasti luvassa on lisärahan turvin uutta pintaa 110-tielle välille Tammisilta–Piikkiö, maantielle 224 Vaskion ja Marttilan välillä ja Paraisten suunnalla kevytväylälle Kirjalan ja Paraisten välillä.

Vaikka teiden päällystämiseen on tänä vuonna käytettävissä rahoitusta muutoinkin aiempia vuosia enemmän, lisärahoituskin tulee tarpeeseen. Korjausvelkaa on paljon ja kun rahoitusta on käytettävissä enemmän, sitä riittää myös vähäliikenteisemmän tieverkon kunnon parantamiseen. Lisärahoituksen turvin pyritään päällystämään Elyn alueella noin 50 kilometriä teitä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa sekä kuusi kilometriä jalankulku- ja pyöräilyteitä.

Myös sorateiden liikennöitävyyttä pystytään Ely-keskuksen mukaan parantamaan tekemällä kunnossapitotöitä normaalia laajemmin.

Hidasta ja varo

Liikenneturva muistuttaa, että tietyömaa-alueella on tärkeää hidastaa ajonopeus sellaiseksi, että voi varautua poikkeaviin tilanteisiin. Kesä on tietöiden sesonkiaikaa, ja niitä tehdään taas runsaasti ympäri Suomen niin maanteillä kuin kaupungeissakin. Varsinkin päällystystöitä tehdään tänä kesänä huomattavasti viime vuosia enemmän. Teiden varsilla urakoivia ihmisiä on kunnioitettava noudattamalla tietyömaiden opasteita ja liikennemerkkejä.

Myös liikenneonnettomuustilastot kertovat, että tietyömailla on syytä olla valppaana. Vuosittain poliisin tietoon tulee keskimäärin kolme tietyöalueilla tapahtunutta kuolemantapausta. Loukkaantuneita on keskimäärin 129.

Jos kaksi kaistaa yhtyy tietyön tai muun syyn vuoksi yhdeksi, voi jokainen autoilija helpottaa tilannetta niin sanotun vetoketjuperiaatteen avulla. Sen käyttöön voidaan 1.6.2020 alkaen myös velvoittaa uudella ajokaistojen yhdistymisestä kertovalla liikennemerkillä, joka tulee käyttöön uuden tieliikennelain myötä.