Muutostyöt alkoivat Paimion lukiolla

0
Paimion kaupungin vs. kiinteistöpäällikkö Tero Aaltonen uskoo, että Fortumin entiseen valvomotilaan saadaan toimiva ja tyylikäs auditorio. - Pyöreä katto ja ikkunat pysyvät entisellään, joskin valaistusta täytyy hiukan ajanmukaistaa, hän kertoo.

PAIMIO

Paimion teknisen lautakunnan kuluvan vuoden talonrakennusinvestointeihin sisältyvät muun muassa lukiorakennuksen A- ja C-osien muutostyöt. Ne ovat kevään myötä alkaneet kaupungin omajohtoisena hankkeena. Työt saadaan päätökseen kuluvan vuoden aikana.

Tekninen lautakunta hyväksyi Arkkitehtitoimisto Ark’Aboan laatimat lukiorakennuksen A- ja C-osien muutostöiden arkkitehtisuunnitelmat huhtikuun 16. päivän kokouksessaan.

Lukiolla toteutettaviin muutostöihin on Paimion kuluvan vuoden talousarviossa varattu rahaa 145 000 euroa.

Auditorio entiseen valvomotilaan

Muutostöiden kuluessa toteutetaan 80-paikkainen auditorio lukiorakennuksen C-osan ensimmäiseen kerrokseen: tiloihin, joissa on aikoinaan sijainnut sähköyhtiön valvomo.

Entiseen valvomotilaan sijoittuvan auditorion penkit tulevat kolmeen tasoon. Auditorioon ei hankita uusia istuimia, vaan hyödynnetään kansanopiston Alatalossa aikoinaan olleita auditorio-penkkejä. Alatalo on jo pitkään ollut Paimion kaupungin omistuksessa.

– Penkit saavat uuden verhoilun, kertoo Paimion kaupungin vs. kiinteistöpäällikkö Tero Aaltonen .

Penkkirivien alle tulevat porrastetut puiset penkkitasot ja niiden alle todennäköisesti kangaspintainen, salin akustiikkaa kohentava lattiamateriaali.

– Pieni äänentoistokin on luvassa. Tarkoituksena on kuitenkin toteuttaa matalan äänitason auditorio.

Vanhaan valvomosiipeen tulevan auditorion pääkäyttäjiä ovat lukio ja musiikkiopisto, mutta suunnitelmissa on, että tilaa voisivat ajoittain käyttää muutkin toimijat.

Uutena tilana C-osassa – joka sijaitsee lukiorakennuksen pohjoispäädyssä – on työn alla myös oppilaskunnan tila.

Tilat myös oppilashuollolle

Paimion lukion muutostyöhankkeeseen sisältyy lisäksi oppilashuollon kokonaisuus.

Lukiorakennuksen A-osan ensimmäiseen kerrokseen toteutetaan yhteensä neljä työhuonetta koulukuraattoreille ja -psykologeille sekä lisäksi odotustila ja neuvottelutila.

Muutoksilla on saatu tilat myös Jokelan koulun iltapäiväkerholle.

Päälle päätteeksi on saatu lisätilaa musiikkiopistolle niihin osiin rakennusta, jotka ovat olleet lukion osalta vajaakäytössä.

– Edellä mainittujen muutostöiden valmistuttua rakennus on saatu täysimääräiseen käyttöön, summaa Paimion kaupungin tekninen johtaja Markku Kylén .