Huhti-toukokuussa 51 paimiolaista yksinyrittäjää sai 2 000 euron suuruisen korona-avustuksen

0

PAIMIO

Yksinyrittäjät voivat hakea kunnilta tukea koronavirustilanteessa. Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittaman tuen suuruus on 2 000 euroa yksinyrittäjää kohden. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen.

Yksinyrittäjät voivat hakea avustusta yrityksensä sijaintikunnasta 30.9.2020 saakka.

Paimiossa käsiteltiin huhtikuun 16. päivän ja toukokuun 28. päivän välisenä aikana 57 yksinyrittäjän korona-avustushakemusta. Avustus myönnettiin 51 hakijalle. Hylättyjä hakemuksia oli kuusi.

Yleisin syy hylkäämiselle oli, ettei hakija ollut päätoiminen yrittäjä.

Toukokuun loppuun mennessä myönnettyjen avustusten yhteissumma on Paimiossa 102 000 euroa.

Työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt päätöksen 490 000 euron suuruisesta tuesta käytettäväksi Paimion yksinyrittäjien tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseen.

Paimion yksinyrittäjille suunnatusta tuesta oli siis kesäkuun alkuun mennessä käytetty vain runsas viidennes.

Tuen tavoitteena on turvata osaltaan sitä, että yritys pystyy jatkamaan toimintaansa kannattavasti koronaviruksen aiheuttaman kriisin jälkeen.

Koko maan tasolla hallitus on päättänyt suunnata yksinyrittäjien tukiin yhteensä 250 miljoonaa euroa. Ministeriö myöntää rahoituksen kunnille laskennallisena osuutena siinä suhteessa, kun kunnassa on yksinyrittäjiä.

Kunnan tehtävänä tuen myöntämisessä on paitsi tiedottaa yksinyrittäjien avustuksesta myös markkinoida sitä alueensa yksinyrittäjille ja neuvoa yrityksiä avustuksen hakemisessa.

Kunta myös ottaa vastaan ja käsittelee avustushakemukset.

Kuntien on määrä palauttaa käyttämättä jääneet avustusmäärärahat työ- ja elinkeinoministeriölle 15. lokakuuta 2020 mennessä.

Lisäksi kunkin kunnan on annettava selvitys avustuksen käytöstä työ- ja elinkeinoministeriölle 31.12.2020 mennessä.

Kuntien avustuspäätökset tulee olla tehtyinä 15.10.2020 mennessä.