Juhannuskokkoja ei todennäköisesti saa sytyttää – alueella metsäpalovaroitukset tällä tietoa

0
arkistokuva paloautosta
Tällä hetkellä näyttää todennäköiseltä, että metsäpalovaroitus on juhannuksena voimassa kaikkialla Varsinais-Suomen alueella. Metsä- ja ruohikkopalovaroituksista kerrotaan säätiedotuksissa ja Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilla: ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset  
Varsinais-Suomen pelastuslaitos muistuttaa, että juhannuskokon polttamista koskevat samat säännöt kuin mitä tahansa avotulen tekoa. Nuotiota, kokkoa tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos maasto on erityisen kuiva tai sää on tuulinen. Tällöin on metsäpalon vaara.

Jos tilanne muuttuu, niin pelastuslaitos muistuttaa, että kokko on aina polttajansa vastuulla. Kokkoa tulee polttaa palamattomassa paikassa, kuten hiekalla, kalliolla tai veteen rakennetulla lautalla. Kokon polttajan on pidettävä huolta siitä, ettei lähettyvillä ole metsää, rakennuksia tai syttyvää maastoa.

Palojätteet tulee sammuttaa aina vedellä, sillä tuhka saattaa pysyä kuumana jopa vuorokausia. On hyvä huolehtia myös kokon ympäristöstä. Ravinnepitoinen tuhka rehevöittää vesistöjä ja iso avotuli voi häiritä vesilintujen pesintää.

Pelastuslaitos ja hätäkeskus eivät ota vastaan ilmoituksia juhannustulien polttamisesta, eivätkä myönnä erikseen lupaa avotulen sytyttämiseen. Kokon polttaja on vastuussa mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Taajama-alueella avotulen teko on kokonaan kielletty. Haja-asutusalueella juhannuskokkoa voi polttaa omalla maalla tai maanomistajan luvalla silloin, kun metsäpalovaroitus ei ole voimassa, paikka on soveltuva kokon polttoon ja kun kokon poltto ei häiritse naapureita.