Karhunojan taimenkanta elpyy – poikasista havaintoja tänä keväänä

0
Jussi Aaltonen ja Janne Tolonen Valoniasta ja Olli Malmberg TLT-Group Oy:stä olivat Karhunojan helteisessä maastossa tiistaina ja keskiviikkona. Soran ja kivien avulla puroon tulee taimenelle suotuisia kutupaikkoja.

PAIMIO

Paimion Karhunojan harvinainen ja uhanlainen taimenkanta on osoittanut ilahduttavia elpymisen merkkejä. Sen tueksi puroa kunnostettiin jälleen tällä viikolla samalla kun alueella tehtiin Carunan sähköverkon saneerausta. Veden äärellä työskentelivät yhdessä Valonian virtavesihankkeen asiantuntijat ja Carunan urakoitsijat.

Tällaisten elinympäristön kunnostustöiden tekeminen sähkötöiden yhteydessä on todennäköisesti yhteistyömuotona uusi koko maassa. Idea syntyi sähköverkon suunnittelun yhteydessä, sillä TLT-Group Oy:n paimiolainen verkostosuunnittelija Olli Malmberg tunsi alueen ja oli aloitteellinen.

Valoniassa työskentelevän Janne Tolosen kanssa kehittyi suunnitelma elinympäristön kunnostusten toteuttamisesta kustannustehokkaasti infran rakentamisen yhteydessä.

– Olen seurannut Karhunojan kunnostuksia pidemmän aikaa. On hienoa, että kunnostuksia voidaan nyt jatkaa tällaisella uudenlaisella yhteistyömallilla. Vastaavaa luontoarvojen kohentamista olisi varmasti mahdollista toteuttaa yhteistyöllä laajemminkin ja samalla edistää luonnon monimuotoisuutta, sanoo Malmberg.

Sekä TLT-Group Oy että Caruna ottivat hankkeeseen heti positiivisen kannan. Karhunojalla on tehty kunnostuksia aiemminkin, mutta nyt kunnostustöitä tehtiin Metsähallituksen ja Paimion kaupungin omistamilla alueilla, noin puolen kilometrin matkalla Preitiläntien tuntumassa.

Puroon rakennettiin kivi- ja sorapohjaisia virtapaikkoja, jotka toimivat taimenen lisääntymisalueina.

– Puroon lisätään myös puuta vesieliöstön elinympäristöksi ja rantavyöhykkeelle istutetaan vielä myöhemmin lehtipuustoa monimuotoisuuden lisäämiseksi, esittelevät Tolonen ja Jussi Aaltonen Valoniasta samalla, kun urakoitsijan kaivuri kauhaisee puroon kauhallisen karkeaa soraa.

Taimen tarvitsee puhdasta sorapohjaa lisääntymisalueekseen.

– Virtaava happirikas vesi kulkee sorassa olevan kudun läpi ja takaa sille hapensaannin, konkretisoi Tolonen.

Kun vuodenkierrossa syntyy lehtikariketta ja hyttysrikas rantavyöhyke, taimen kiittää.

FAKTATästä on kyseKarhunoja on Paimiossa sijaitseva Paimionjoen sivujoen Vähäjoen sivupuro, jossa elää harvinainen ja uhanalainen taimenkanta.

Karhunojaan on aiemminkin tehty kunnostustoimia, ja tänä keväänä ojasta tehtiin havaintoja luonnossa syntyneistä taimenen poikasista. Alkuperäinen kanta on säilynyt pohjavesialueen ojassa koska siihen valuvien lähteiden myötä vesi on hyvälaatuista ja viileää – molemmat taimenelle tärkeitä seikkoja.

Paimionjoen taimenkanta on ainoa Turun seudulla säilynyt alkuperäiskanta.

Tänä keväänä Karhunojasta on pitkästä aikaa tehty havaintoja luonnossa syntyneistä taimenen poikasista. Havainnot taimenen lisääntymisen onnistumisesta antavat toivoa taimenkannan elpymisestä.

Myös nahkiaiset ja pikkunahkiaiset ovat kevään aikana kuteneet aiemmin kunnostetuissa Karhunojan virtapaikoissa.

Karhunojan kunnostuksen suunnittelusta ja ohjauksesta vastaa siis Valonia. Työhön on saatu avustusta myös Paimionjoki-yhdistykseltä ja Rapala-rahastolta. Kunnostusten materiaali- ja konetyökustannuksista vastaavat Caruna ja TLT-Group Oy.

Karhunojan kunnostukset ovat osa Valonian virtavesien kunnostushanketta. Lisätietoa hankkeesta: www.valonia.fi/virtavesi