Kehätien liikenne siirretään kiertotielle Pukkilan eritasoliittymässä

0

Pukkilan eritasoliittymän rakentamisen myötä kehätien liikenne Yhdystien kohdalla siirretään kiertotielle ja samassa yhteydessä liittymä Suopohjantieltä Turun kehätielle suljetaan maanantaina 8.6. klo 9. Kehätien liikenne kulkee rakennettavan Pukkilan eritasoliittymän ramppien kautta. Yhdystien kohdalle rakennetaan työnaikainen kiertoliittymä kehätien länsipuolelle. Kulku Rudukselle tapahtuu väliaikaisen liittymän kautta, nykyisestä liittymästä noin 200 metriä Piikkiön suuntaan. Työnaikaiset kiertotiejärjestelyt ovat käytössä vuoden 2020 loppuun saakka.
Samassa yhteydessä suljetaan kehätieltä Suopohjantien liittymä. Väliaikainen yhteys Suopohjantieltä kehätielle kulkee Välitien ja Tuulissuontien uuden osuuden kautta. Myöhemmin Tuulissuontien valmistumisen jälkeen Suopohjantieltä kuljetaan Tuulissuontietä Pukkilan eritasoliittymään.