Turun kehätien parannustyöt täydessä vauhdissa

0

KEHÄTIE Kuluvana kesänä jatketaan ensimmäisen vaiheen töitä Kauselan ja Kirismäen välillä sekä päästään aloittamaan hankkeen toinen vaihe Kauselan–Pukkilan välillä.

Kesäkuussa saatiin päätökseen kehätien ja Tammitien väliset parannustyöt ja Kauselan eritasoliittymän pohjoispuolella tehdyt työt. Ensimmäisen rakennusvaiheen urakoisijana toimii Destia Oy.

Samaten kesäkuussa on käynnistynyt Pukkilan ja Sippaan siltojen rakentaminen ja alueen tie- ja katutyöt.

Kesäkuussa otettiin käyttöön Kirismäen eritasoliittymässä väliaikainen ramppi Helsingin suunnasta kehätielle, jotta suljetun rampin kohdalla voidaan käynnistää uuden rampin louhinnat ja uuden sillan rakentaminen.

Heinäkuussa saadaan käyttöön Kirismäen eritasoliittymän siltoja siten, että Helsinki-Turku-moottorien kiertotie voidaan poistaa käytöstä ja liikenne siirtää oikealle linjaukselleen. Tämän jälkeen elokuussa päästään purkamaan vanha moottoritien yli kulkeva Kirismäen risteyssilta.

Kesän aikana rakennustyöt jatkuvat Kirismäen eritasoliittymässä ramppien rakentamisen sekä louhinnan, murskauksen ja siltarakenteiden teon merkeissä. Myös Peltolan vihersillan rakennustyöt jatkuvat. Koko ensimmäisen vaiheen urakka-alueella tehdään myös päällystystöitä sekä viher- ja maastonmuotoilutöitä.

Hankkeen toinen vaihe Kausela-Pukkila käynnistyy heinäkuun alussa johto- ja laitesiirroilla valtatien 10 ja sen jalankulun ja pyöräilyn väylän läheisyydessä. Ensimmäiset jalankulkuun ja pyöräilyyn vaikuttavat järjestelyt tehdään heinäkuussa Kaarinantien ja valtatien 10 liittymässä. Toisen rakennusvaiheen urakoitsijana toimii Kreate Oy.

Heinäkuussa otetaan myös käyttöön kehätiellä työnaikaisia kaistajärjestelyjä Aurajoen ylittävien siltojen kohdalla. Tämän yhteydessä aloitetaan myös Aurajoen ylittävän sillan valmistelevat työt sekä kiertotien rakentaminen.