Koulutyö alkamassa lähiopetuksena

0
Pienimmät koululaiset esikoululaisista kolmasluokkalaisiin pysyvät lähiopetuksessa siinäkin tapauksessa, jos etäopetukseen jouduttaisiin siirtymään uudelleen. Arkistokuva Kriivarin koululta toukokuun lopulta.

Esi- ja peruskoululaisten koulutyö alkaa Paimiossa ensi viikolla kaikilla lähiopetuksena mutta osin epävarmoissa tunnelmissa. Kevään korona-arki on vielä mielessä, ja syksyn koronatilanteen kehittymistä voi vain arvailla.

Päiväkotien ja oppilaitosten toiminnan yksityiskohtia on suunniteltu ja suunnitelmia viimeistellään vielä. Kaupunki kasvatuksen ja opetuksen järjestäjänä seuraa eri tahoilta tulevia ohjeita ja suosituksia. Muun muassa Opetushallitus on antanut ohjeita kouluille koronaepidemiaan liittyen. Ohjeiden soveltamisesta päättävät kuitenkin kunnat. Sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen on tiedottanut, että Paimio tekee parhaansa toteuttaakseen ohjeiden tarkoitusta paikallisiin olosuhteisiin järkevällä tavalla. Koulujen rehtorit ja päiväkotien johtajat ohjeistavat yksityiskohtaisemmin yksikkönsä toimintaperiaatteista ja arjen toiminnan yksityiskohdista.

Myös THL ja opetus- ja kulttuuriministeriö päivittivät kuluvalla viikolla omat suosituksensa varhaiskasvatuksen ja opetuksen sekä vapaan sivistystyön järjestämisestä.

Eduskunta hyväksyi kesäkuussa perusopetuslain määräaikaisen muutoksen, että poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä päättää opetuksen järjestäjä eli kunta. Väliaikainen muutos koskee syyslukukautta 2020 siten, että tartuntataudeista vastaavan viranomaisen päätöksen johdosta on mahdollista siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin.

Eli se mitä viime maaliskuussa tapahtui poikkeusolojen lainsäädännön nojalla valtioneuvoston johdolla koko maassa parissa päivässä, on nyt mahdollista tehdä paikallisesti tai alueellisesti, jos tartuntatautitilanne edellyttää. Nuorimpien oppilaiden, esiopetuksesta kolmanteen vuosiluokkaan saakka, sekä erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden opetus järjestetään kuitenkin lähiopetuksena.

Koronatilanne eri puolilla maata on hyvin erilainen. Paimiosta ei ole raportoitu koronatapauksia; raportoinnin rajana pidetään vähintään viittä koronavirukseen altistunutta.

Vaikka koronarajoituksia on purettu, tietyt koronaan liittyvät määräykset ja varotoimet ovat edelleen ennallaan. Kouluissakin pätee se, että kaikkien on jatkettava hyvää käsi- ja yskimishygieniaa, pidettävä turvavälejä sekä minimoitava fyysisiä kontakteja. Kouluun ja varhaiskasvatukseen ei pidä tulla, jos on vähänkään hengitystieinfektion oireita.