Makarlan ylikulkusilta valmis etuajassa

0
Makarlan ylikulkusilta ylittää paitsi Rantaradan ja Makarlanjoen myös Makarlantien, jota pitkin keltainen pikkubussi kuvassa huristelee.

Makarlan ylikulkusilta Piikkiössä on ollut avoinna liikenteelle jo kolme viikkoa. Turun kehätien itäisen päätepisteen uusi silta otettiin yleisen liikenteen käyttöön perjantaina 24. heinäkuuta.

Kyltti sillan länsipuolella kertoo kuitenkin edelleen, että siltahanke on valmis ”syksyllä 2020”.

Destian työnjohtaja Jere Kärkkäinen vahvistaa, että silta on sataprosenttisesti valmis vasta syyskuussa. Edessä on vielä eräänlainen loppusilaus: sillan massaliikuntasaumojen työstäminen.

– Massaliikuntasaumatyöt voi tehdä vasta syksyllä, kun lämpötilat ovat hieman viilentyneet, Kärkkäinen kertoo.

Kyseiset saumat liittyvät sillan kansirakenteeseen, joka on periaatteessa ”irrallinen”. Massaliikuntasaumat sallivat rakenteiden värähtelyn ja lämpölaajenemisen.

Kärkkäisen mukaan saumatyöt eivät katkaise liikennettä kyseisellä tieosuudella eli kantatien 40 itälaidalla.

Saumatöiden arvioidaan ajoittuvan syyskuun puolenvälin paikkeille. Hankkeen virallinen urakka-aika päättyy syyskuun lopussa.

Uusi Makarlan ylikulku- ja risteyssilta korvaa vanhan 1962 valmistuneen huonokuntoisen sillan. Uusi silta on 6-aukkoinen jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta.

Hankkeen kokonaishinta ilman arvonlisäveroa on 4,0 miljoonaa euroa.

Sillan hyötyleveys ja kokonaispituus ovat pysyneet kutakuinkin ennallaan. Uuden sillan hyötyleveys on 10 metriä ja kokonaispituus 183 metriä.

Sillan alikulkukorkeutta on kasvatettu rantaradan kohdalla noin metrillä . Samalla on varauduttu mahdollisen kaksoisraiteen rakentamiseen tulevaisuudessa.

Makarlan ylikulkusillan uusimistyön yhteydessä uusittiin myös Makarlanjoen kohdalla oleva teräksinen putkisilta, josta käytetään nimeä Makarlan silta.

Siltahankkeen rakennuttaja on Varsinais-Suomen ELY ja pääurakoitsija Destia.