Paimiontien kevytväylä kokonaisuudessaan tien eteläpuolelle

0
Paimiontiellä on viime vuosina liikkunut noin 5500 ajoneuvoa vuorokautta kohden. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden olosuhteet ovat olleet tieosuudella turvattomat jo vuosikymmenien ajan. Hyvin harva on viitisinyt lähteä vapaaehtoisesti pyöräilemään Vistalta Tammisiltaan.

Paimion kaupungin ja ELY-keskuksen yhteinen hanke kevyen liikenteen väylän toteuttamiseksi Paimiontien varteen on edennyt viime aikoina kohtalaisen joutuisasti. Nyt ollaan jo miltei loppusuoralla: ELY:n liikenteen ja infrastruktuurin vastuualue tulee lähiaikoina esittämään Väylävirastolle kyseisen tiesuunnitelman hyväksymistä.

Nähtävilläoloaika on kuitenkin vielä meneillään. Sen jälkeen on vuorossa lausuntojen ja muistutusten seulonta. Muutokset tiesuunnitelmaan ovat yhä mahdollisia.

Paimion kaupunki ja Varsinais-Suomen ELY-keskus kustantavat uuden kevytväylän tasajako-periaatteella Kummankin osapuolen maksuosuus on hieman alle puoli miljoonaa euroa. Kyseessä on siis noin miljoonan euron suuruinen hanke.

Kevytväylä on tarkoitus toteuttaa vuoden 2021 aikana.

Ei alikulkua

Tällä hetkellä yleinen mielenkiinto kohdistuu muun muassa siihen, että uusi 3,4 kilometrin pituinen osuus on tarkoitus toteuttaa kokonaisuudessaan Paimiontien eteläpuolelle.

Ajatuksesta toteuttaa väylä Paimion keskustan läheisyydessä Paimiontien pohjoispuolelle ja lähempänä Tammisiltaa tien eteläpuolelle on luovuttu. Samalla on luovuttu kevyen liikenteen alikulkutunnelin toteuttamisesta uuden väyläosuuden puolivälin paikkeille.

Näillä näkymin alikulkua ei tule mihinkään muuhunkaan paikkaan.

Hankkeen projektipäällikkönä Varsinais-Suomen ELY:ssä työskentelevä Timo Bäcklund näkee, ettei alikululle ole enää varsinaisesti tarvetta.

– Uuden väyläosuuden valmistuttua Paimion keskustan ja Tammisillan välinen kevytväylä sijoittuu kokonaisuudessaan – myös uuden sillan kohdalla – Paimiontien eteläpuolelle, Bäcklund kertoo.

Saarekeratkaisu

Bäcklundin mukaan Sukselantien liittymän paikkeille toteutetaan alikulun sijaan keskisaarekkeellinen tien ylitys jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

– Siellä pyöräilijöistä on tarkoitus varoittaa liikennemerkein.

Saarekeratkaisu riittää ELY:n näkemyksen mukaan hyvin, vaikka tierekisterin mukaan keskimääräinen vuorokausiliikenne kyseisellä tieosuudella on viime vuosina ollut noin 5 500 ajoneuvoa vuorokautta kohden.

Tunneliajatuksesta luopumista on luultavasti helpottanut tieto, että alikulku olisi nostanut hankkeen hintaa merkittävästi.

Vistan liikennevalojen länsipuolella Paimiontien vilkkain ylityspaikka on Paimiontien ja Kravinkujan risteyksessä paikkeilla, missä muun muassa K-market ja Lidl sijaitsevat.

Siellä ajonopeudet ovat jo nyt alhaisia ja alenevat entisestään kiertoliittymän myötä.

Koivukuja säilynee

Sukselantien risteyksen ja Tammisillan välille tulee uusi kevytväyläosuus 3,0–3,5 metrin levyisenä. Ajoradan ja kevytväylän väliin toteutetaan ”välikaista”, jonka leveys tulee olemaan 5–9 metriä.

– Todennäköisesti Paimiontien koivukujanne tulee suurelta osin säilymään, Bäcklund kertoo.

Väylä rakennetaan, koska jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden olosuhteet ovat jo vuosikausien ajan olleet Paimiontiellä turvattomat. Vielä nykyisinkin kevyt liikenne joutuu kulkemaan ajoradan pientareella.

Nopeusrajoitus suunnitteluosuudella on tällä hetkellä ja luultavasti jatkossakin 80 km/h.

Paimiontien kevytväylän toteuttamisesta on käyty poliittista vääntöä peräti viitisentoista vuotta.

Suunnittelun lähtökohtana oli aikoinaan Paimion kaupungin Turun tiepiiriltä vuonna 2005 hakema suunnittelulupa. Hanketta varten laadittiin vuonna 2006–2007 tie- ja rakentamissuunnitelma, mutta hanke jäi Paimion kaupunginvaltuuston päätöksellä toteuttamatta, ja tiesuunnitelma vanhentui.

Koska tiesuunnitelmapäätös aikoinaan raukesi, on suunnitelmat jouduttu päivittämään uudelleen vuonna 2020.

Nähtävänä netissä

Paimiontien kevytväylän tiesuunnitelma pidetään Paimion kaupungin Internet-sivuilla yleisesti nähtävänä elokuun 16. päivään saakka. Tiesuunnitelmaa koskevat muistutukset on toimitettava kuntaan ennen nähtävilläolon päättymistä.

Hankkeen yhteydessä otetaan maantielain mukaisella toimituksella haltuun maa-alueita pääasiassa maantien 2340 eli Paimiontien eteläpuolella.

Lunastus- ja korvauskustannuksiksi on tiesuunnitelmassa arvioitu 21 150 euroa.