Sauvoon beach volley -kenttä, vaijeriliuku, lisää puistonpenkkejä ja muuta kivaa

0

Sauvon kunnanhallitus päätti tällä viikolla kunnan saamien testamenttivarojen käytöstä. Aiemmin on päätetty, että rahat on käytettävä lapsiin, nuoriin ja vanhuksiin sekä liikunta- ja kulttuurityöhön.
Ensimmäisen vaiheen rahat, 50 000 euroa, päätettiin jakaa seuraavasti: nuorisotoimintaan 5 000 euroa, penkkeihin ja roska-astioihin 5 000 euroa, palvelukeskuksen ikääntyvien liikunta-alueen kehittämiseen 7 000, beach volley-kenttään 7 000, vaijerirataan Karunan Kalliorannan maastoon 10 000, mopopajaan 7 000 ja Selku ry:lle 9 000 euroa.
Varoja on tarkoitus käyttää myös Kirveskallion ulkoilualueen kehittämiseen tai Seuralan yleisurheilukentän kunnostamiseen lähiliikuntapaikaksi yhdessä koulutoimen kanssa. Loppurahat on tarkoitus käyttää vuosittaisiin pienempiin hankkeisiin, joista kuntalaiset pääsevät itse äänestämään.
Varojen käyttöä on pohtinut työryhmä, joka on kuunnellut seuratoimijoita, nuorisovaltuustoa ja vanhustyöntekijöitä. Työryhmä on esittänyt, että perintörahat jaetaan kolmessa osassa.
Ensimmäiseksi myönnettin toimintarahaa sellaisiin hankkeisiin, jotka voi toteuttaa melko nopeasti tai joiden suunnittelu ja jatkoselvitys voidaan aloittaa. Toisessa erässä ovat hankkeet ja kohteet, joiden suunnittelu vaatii enemmän selvittelyä, siis nyt tehdyn päätöksen mukaan Kirveskallio ja Seuralan kenttä. Kolmannessa erässä myönnettäisiin määrärahoja erilaisiin toiminnallisiin ja yhteisöllisiin projekteihin.
Valtionkonttorilta on haettu kolmen eri kuolinpesän omaisuutta Sauvon kunnan käyttöön.