Lasten ylipaino on kasvussa myös Paimiossa ja Sauvossa

0
Kouluterveydenhoitaja Tiina Louhi työskenteli maanantaina Jokelan koululla, ja työn alla olivat lukiolaisten terveystarkastukset. Kuva napattiin Jokelan pihalla välitunnin päätteeksi. Kuvan lapset eivät liity aiheeseen.

PAIMIO,SAUVO

Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos uutisoi viime viikolla, että joka neljäs poika ja lähes joka viides tyttö on ylipainoinen tai lihava. Tietoja julkistettiin kunnittain, mutta tilastoista puuttuivat tiedot Paimiosta ja Sauvosta teknisten ongelmien vuoksi. Terveydenhoitaja ja terveystieteen maisteri Tiina Louhi Paimion-Sauvon terveyskeskuskuntayhtymän kouluterveydenhuollosta arvioi, että pääpiirteissään lasten ylipainoisuuden osalta tilanne on täällä sama kuin mitä kansallinen tutkimus kertoo. Lasten ja nuorten ylipaino ja lihavuus on kasvussa.

– Niin pituuden kuin painon kehitykselle on asetettu seulontarajat, joiden rikkoutuessa arvioidaan kasvua tarkemmin. Meillä arvioidaan painoa suhteessa samaa sukupuolta olevien samanpituisten lasten keskipainoon sekä aikuista vastaavan painoindeksin avulla, mikä antaa osviittaa myös kehon rasvamäärästä. Lapsen kasvun tulisi edetä johdonmukaisesti ja selkeät poikkeamat lapsen omalla kasvukäyrällä edellyttävät aina pohdintaa, sanoo Tiina Louhi.

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa seurataan lasten ja nuorten kasvua osana jokaista vuosittaista terveystarkastusta. Jos painon seulontaraja tulee vastaan, asiaan tartutaan.

Paikallisesti on tehty omat hoitopolut neuvolaan, alakouluun, yläkouluun sekä opiskeluterveydenhuoltoon. Hoitopolun toimet rakennettiin Käypähoito-suositusten mukaisesti. Painonhallintaa koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa toteuttaa pääsääntöisesti terveydenhoitaja. Vaikean lihavuuden kohdalla myös lääkärit osallistuvat hoitoon.

Tiina Louhi kertoo, että käytännössä iso tekijä ylipainon ja lihavuuden yleistymisessä on erityisesti paikallaanolon lisääntyminen. Hän teki viime vuonna gradu-tutkielman paikallaanolon tauottamisesta osana yläkouluikäisten terveyden edistämistä.

– Tiedetään, että pitkäaikaisella paikallaanololla on fyysisestä aktiivisuudesta riippumatta todettu olevan yhteys ylipainoon. Tämä johtuu siitä, että silloin kehon suurimmat lihakset ovat käyttämättä, mikä vähentää energiankulutusta ja heikentää aineenvaihduntaa ja tätä kautta kasvattaa sairastumisen riskejä.

Louhi sanoo kokemuksensa perusteella, että THL:n tutkimustuloksissakin korostuva poikien lihavuuden lisääntyminen johtuu todennäköisesti juuri paikallaanolon lisääntymisestä.

– Käytännössä juuri pojat pelaavat mielellään esimerkiksi tietokonepelejä, jolloin ollaan helposti pitkään paikallaan. Samalla saatetaan napostella huomaamatta isojakin määriä makeisia ja suolaisia, ruokapyramidissa sattumiksi nimettyjä, ruokia.

– Pelkkä aktiivinen liikuntaharrastaminen ei siis riitä jos muu aika istutaan paikoillaan koulussa, koulumatkalla, ruutujen ääressä. Omassa työssäni nostan koulumatkaliikunnan yhdeksi tärkeimmäksi arkiliikunnan lisääjäksi ja korostan video- ja tietokonepelaamisen tauottamisen merkitystä.

Tiina Louhi korostaa, että painonhallinnassa ei voida kuitenkaan tehdä yleistyksiä vaan jokainen lapsi, nuori ja perhe on kohdattava yksilönä ja pohdittava painonnousun syitä sekä hoitoa yksilöllisesti.

Paimiolaisten ja sauvolaisten lasten pituus- ja painotiedot on toki kirjattu kautta aikojen lasten terveystietoihin, mutta niiden siirtymisessä THL:n järjestelmään on ollut potilastietojärjestelmän tekniseen toteutukseen liittyviä ongelmia ja siksi tiedot puuttuivat THL:n julkistamista tilastoista.

– Meillä aloitettiin pituus- ja painotietoja kirjata manuaalisesti viime vuoden loppupuolella, mistä syystä niitä ei ehtinyt kertyä riittävästi THL:n kansalliseen tiedonkeruuseen. Odotamme automaattista tiedonsiirtoa potilastietojärjestelmään, jolloin meidän ei tarvitse kirjata mittoja kahdesti potilastietoihin kuten tällä hetkellä.

Nettisivuillamme jo aiemmin tietoa lähiseudun kuntien tilanteesta. https://bit.ly/2FCoFcA