Piispa valitaan neljän joukosta

0
Jouni Lehikoinen toimi Paimion kirkkoherrana vuosina 1998- 2003. Mikaelinseurakunnan kirkkoherrana hän on ollut siitä lähtien, mutta koti on edelleen Paimiossa.

Turun arkkihiippakunnan piispa valitaan neljän ehdokkaan joukosta. Ehdokasasettelu päättyi maanantaina, ja ehdokkaiksi asetettiin Malmin seurakunnan kirkkoherra Heikki Arikka, Porin Teljän seurakunnan kirkkoherra Kaisa Huhtala, Turun Mikaelinseurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen ja Turun arkkihiippakunnan hiippakuntadekaani Mari Leppänen.

Turun arkkihiippakunnan piispan vaalissa äänioikeutettuja on kaikkiaan 1192. Äänioikeutettuja ovat kaikki arkkihiippakunnan papit ja lehtorit sekä heidän lukumääräänsä vastaava määrä maallikkovalitsijoita. Suhdeluku on siis puolet ja puolet. Maallikkovalitsijoista suurin osa on arkkihiippakunnan seurakuntien edustajia. Näin valittujen lisäksi äänioikeutettuja maallikkovalitsijoita ovat myös hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet, Turun arkkihiippakunnasta kirkolliskokoukseen valitut maallikkoedustajat, tuomiokapitulin lakimiesasessori ja tuomiokapitulin maallikkojäsen.

Turun piispan vaali järjestetään rovastikunnittain 5.11.2020. Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa ensimmäisessä vaalissa yli puolta annetuista äänistä, toinen vaali järjestetään kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken 3.12.2020.

Uusi piispa aloittaa virassa 1.2.2021 ja hänet vihitään virkaansa 7.2.2021 Turun tuomiokirkossa. Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala siirtyy eläkkeelle 31.1.2021.

Tuomiokapituli järjestää ensimmäisellä vaalikierroksella kaksi vaalipaneelia lokakuussa. Toinen on Porissa ja toinen Raisiossa, ja molemmat vaalipaneelit striimataan. Striimien linkit lisätään arkkihiippakunnan verkkosivuille. Mahdollisen toisen kierroksen ehdokkaiden välinen keskustelu järjestetään keskiviikkona 18.11.Turun tuomiokirkossa.