Sauvo hakee harkinnanvaraista valtionosuuskorotusta

0
Sauvon kunnanvaltuusto hyväksyi viime viikon kokouksessaan toimenpiteitä Sauvon kunnan talouden tasapainottamiseksi. Kuvassa etualalla valtuutetut Marko Pekkarinen (vas.), Jouko Högmander (sd.) ja Kenneth Finnholm (sd.).

SAUVO

Sauvon kunta hakee valtiovarainministeriöltä harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta vuodelle 2020. Sauvo toivoo saavansa kyseistä korotusta 700 000 euron verran.

Sauvon kunnanvaltuusto hyväksyi viime maanantain kokouksessaan toimenpiteet Sauvon kunnan talouden tasapainottamistoimiksi. Toimenpiteitä ovat muun muassa kunnan henkilöstöresurssin ”kehittäminen” vastaamaan olemassa olevaa tarvetta ja kunnan omistamien vuokrataloyhtiöiden fuusio.

Lisäksi toteutetaan kiinteistöveroselvitys, jolla tarkastetaan kiinteistöverojen oikeellisuus ja kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen määrä.

Hakemukset harkinnanvaraisen valtionosuuden korottamiseksi oli määrä toimittaa ministeriöön elokuun viimeiseen päivään mennessä. Sauvon valtuusto määritteli tasapainottamistoimenpiteensä saman päivän iltana, mutta kuitenkin riittävän ajoissa hakumenettelyyn nähden.

Sauvo on perustellut tarvettaan korotetulle valtionosuudelle muun muassa viime tilikausien mittavilla alijäämillä, ”valtionosuuksien jatkuvalla pienenemisellä” ja sillä että Sauvon tuloveroprosentti 21,50 on Turun seudun korkein. Hakemuksessa mainitaan myös sisäilmaongelmien aiheuttamat suuret lisäkulut.

Toteutuneina säästötoimenpiteinä mainitaan muun muassa Sauvon Vesihuolto Oy toteuttamat 35 prosentin suuruiset korotukset veden ja jäteveden kulutusmaksuihin sekä koulutoimen henkilöstövähennykset.

Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta hakevien kuntien on tuotava esille toimet, joita kunta on tehnyt tai aikoo tehdä taloustilanteensa parantamiseksi.

Lain mukaan kunnan valtionosuutta voidaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti, ”jos kunta on poikkeuksellisten tai tilapäisten talousvaikeuksien vuoksi lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa”. Kriteereissä huomioidaan myös koronakriisin vaikutukset, jotka on eriteltävä hakemuksessa.