Sauvossa ja Paimiossa maakunnan alhaisimmat työttömyysluvut – Kertoo vähäisestä lomautettujen määrästä

0
Turun seudulla avoimia työpaikkoja oli elokuussa yli tuhat vähemmän kuin vuosi sitten. Kuva: Ari-Matti Ruuska.

Lomautettujen määrä laski vielä elokuussa Varsinais-Suomessa, mutta tilanne on kääntymässä. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) syyskuun alussa julkaisemista tiedoissa lomautusmäärät kääntyivät jo uudelleen nousuun koko Suomessa. Syyskuussa on tullut myös runsaasti isoja yt-ilmoituksia eri puolilta Suomea.

Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä on ollut näihin päiviin asti laskussa, kertoo työmarkkina-analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen Ely-keskuksesta.

– Merkkejä käänteestä kuitenkin on ilmassa: lasku on kokoaikaisesti lomautettujen kohdalla hidastumassa ja lyhennettyä työviikkoa tekevien määrä (nyt noin 1 700) on kasvanut vajaalla sadalla henkilöllä syyskuun aikana, kertoo Pusila.

Kokoaikaisesti lomautettuja on nyt Varsinais-Suomessa 5 800, kun huippuluvut vapun aikoihin olivat 14 600.

Sauvossa ja Paimiossa pyyhkii maakuntatasolla hyvin, sillä kunnissa ovat Varsinais-Suomen alhaisimmat työttömyysprosentit elokuussa. Kun Ely-keskus laskee lomautetut työttömiksi, kertoo tilanne suhteessa vähäisestä lomautettujen määrästä Sauvossa ja Paimiossa.

Sauvon työttömyysprosentti on 4,9 ja Paimion 7,0.

Sauvossa lomautettuja oli elokuussa 19, Paimiossa 105.

Sauvossa lomautettujen määrä on ollut hyvin pieni koko korona-ajan. Paimiossa päästiin elokuussa pienimpään lomautuslukuun pandemian aikana.

Lomautettujen määrä oli elokuun lopussa Varsinais-Suomessa moninkertainen vuotta aiempaan verrattuna, vaikka se aleni viikko viikolta elokuun ajan. Lomautettujen määrä on supistunut miltei kolmannekseen toukokuun alun huippuluvuista.

LOMAUTUKSET koskevat syksyllä Varsinais-Suomessa samoja aloja kuin aiemminkin. Teollisuus, majoitus- ja ravintola-ala, kuljetusala ja rakentaminen ovat suurimpia ryhmiä. Lisäksi kirjo palvelualoja on mukana lomautuksissa, kertoo Pusila.

KORONAN aiheuttama talouden äkkipysähdys on supistanut työvoiman kysyntää myös Varsinais-­Suomessa, mutta se oli elokuussa palautumassa.

Paimiossa oli elokuussa auki vain 43 työpaikkaa, kun vuosi sitten luku oli 74.

Turun seutukunnassa avoimia työpaikkoja oli elokuussa kolmannes vähemmän kuin vuosi sitten.

Varsinais-Suomessa aukesi elokuussa 4 430 uutta avointa työpaikkaa. Vuosi sitten luku oli yli 1 100 työpaikkaa isompi.

Koko maassa uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin elokuun aikana 55 500 eli 12 000 vähemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli elokuussa avoinna 98 600 työpaikkaa, mikä on 19 500 vähemmän kuin vuosi sitten.

Pitkäaikaistyöttömiä on Varsinais-Suomessa enemmän kuin vuosi sitten ja maaliskuussa alkanut kasvu jatkui.

Paimiossa pitkäaikaistyöttömien lukumäärä oli elokuussa 23. Vuosi sitten luku oli 14.

VIIME VUODEN elokuuhun verrattuna työttömänä oli tänä vuonna Varsinais-Suomessa 8 200 henkilöä enemmän. Luvussa ovat mukana siis myös lomautetut työntekijät.

Työttömien osuus työvoimasta oli elokuun lopussa Varsinais-Suomessa 12,0 prosenttia eli 3,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Varsinais-Suomen työttömyysaste on edelleen pienempi kuin koko maassa, 12,5 prosenttia.

Maakunnan korkein työttömyysaste oli elokuussa Turussa, 15,3 prosenttia.

SYYSKUUN aikana työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrät yleensä supistuvat. Varsinais-Suomen Ely-keskuksessa ennakoidaan, että näin tapahtuu tälläkin kertaa.

– Työttömyyksiä ei ole alkanut syyskuun aikana enempää kuin kesäaikana tapahtui. On mahdollista, että työttömien määrä yhä syyskuussakin vähenee – lähiviikot sen näyttävät, sanoo Pusila.