Seniorikortilla ollut positiivisia vaikutuksia Paimiossa

0
Muun muassa ohjatun kuntosaliliikunan tarve nousi selkeästi esiin Paimiossa tehdyssä seniorikortti-kartoituksessa.

PAIMIO

Paimiossa on tehty tutkimus seniorikortin käytöstä otsikolla ”Seniorikortin käyttämisen koettuja vaikutuksia omaan hyvinvointiin”.

Kortin käyttäjille tehtiin kysely, jonka perusteella tutkittiin kortin myötä saatavia hyötyjä käyttäjien hyvinvointiin. Samalla saatiin palautetta ja vinkkejä kortin käytön kehittämiseen.

Vastausten perusteella voi tulkita, että seniorikortilla on ollut Paimiossa positiivisia vaikutuksia vastaajien oman hyvinvoinnin tunteeseen.

Yli kolmanneksella vastaajista seniorikortti on vaikuttanut liikunnalliseen aktiivisuuteen vähintäänkin ”melko paljon”. Myös sosiaalinen elämä on selvästi vilkastunut kolmanneksella vastaajista.

Myös yksinäisyyden tunteeseen oli koettu saatavan helpotusta seniorikortista.

Moni toivoi seniorikortin palveluihin ohjattuja tunteja sekä kuntosalilla että uimahallilla: esimerkiksi ohjattua vesi- ja ryhmäliikuntaa.

110 vastausta

Seniorikortin käyttöä kartoitti Paimiossa Haaga-Heliassa liikunnanohjaajan AMK-tutkintoa suorittava Marjaana Rekikoski.

Hyväksyttäviä vastauksia saatiin 110 kappaletta. Vastaajien enemmistö 65‒70-vuotiaita. Toiseksi eniten vastaajia oli ikäryhmässä 71‒75-vuotiaat.

Yli puolella vastaajista oli ollut seniorikortti ainakin kolme vuotta. Korttia käytettiin pääosin 1‒2 kertaa viikossa – sekä uimiseen että kuntosalilla. Noin neljännes vastaajista käytti kortin palveluita kolme kertaa viikossa.

Seniorikortti on maksullinen kortti, jonka saavat hankkia kaikki yli 65-vuotiaat kuntalaiset.

60 euroa ( juttua korjattu 17.9.) maksavalla kortilla saa käyttää vuoden ajan rajattomasti kaupungin uimahalli Solinan palveluita ja uimahallin kuntosalia.

Seniorikortti aktivoi yli 65-vuotiaita kuntalaisia omaehtoiseen liikuntaan ja itsenäiseen kuntoiluun. Seniorikortilla voi käyttää uimahallin ja kuntosalin palveluita milloin tahansa Solinan aukioloaikoina, ei pelkästään esimerkiksi arkena päiväsaikaan.

Toiveet huomioon

Tutkimusta seniorikortin vaikuttavuudesta ei ole ennen tehty Paimion kaupungissa, joten vastaukset ovat tärkeitä palvelujen kehittämisen kannalta.

Rekikosken tutkimus- ja kehittämistyön myötä Paimion kaupungin liikuntapalvelut pyrkii lisäämään Solinassa ohjattuja ilmaisia tai halvempia vuoroja seniorikortin omaaville kuntalaisille. Esimerkiksi ABC -kuntosalikursseja ja Pop up -tyylisiä tempauksia.

Myös seniorikortin markkinointiin aiotaan panostaa aikaisempaa enemmän.